10.04.2015, kello 15.04

Taas meitä viedään

Sähkösysteemit muuttuvat – oletko valmis?

Sähköntuotannon ja jakelun teknologia, investointien rahoitus ja liiketoimintamallit ovat suuressa muutospaineessa tulevina vuosina. Tahdottiinpa tai ei, muutos vie koko alaa kuin pässiä narusta, julistaa tuore tutkimus ”Power Systems of the Future”.

– Kysymys ei enää ole siitä, muuttuvatko sähköjärjestelmät vaan siitä, kuinka muutokset tapahtuvat, tutkimusraportissa todetaan.

Tulevaisuuden tutkimuksen perinteitä noudattaen selvitys rakentuu eri skenaarioista eli tiettyihin olettamuksiin pohjautuvista ennusteista – tässä tapauksessa kolmesta.

Ensimmäisessä, mukautuvassa skenaariossa vertikaalisesti integroituneet sähköyhtiöt pysyvät ”tunnistettavissa olevan kokoisina”, mutta keskittyvät enemmän lisäarvon tuottamiseen kuin kustannusten minimointiin.

Toisessa, korjaavassa skenaariossa viimeisten 20 vuoden oppien läksyttäminä on pantu alulle sähkömarkkinoiden saneeraukseen tähtäävät toimet, joilla pyritään saattamaan kaikki ”puhdas energia” yhden järjestelmän piiriin ja ottamaan järjestelmästä kaikki mahdollinen irti.

Verkkoyhtiöt johtavat orkesteria

Kolmannessa, kehitysskenaariossa sähköverkkoyhtiöt tasapainoilevat kekseliäästi sen kanssa, että joutuvat edistämään sekä puhdasta tuotantoa että sähköjärjestelmän joustavuutta.

Kehitysskenaariossa politiikasta ja säätelystä tulevat reunaehdot antavat selvän signaalin verkkoyhtiöille, että nämä johtavat orkesteria sähkön vähittäismarkkinoilla, tutkimusraportissa korostetaan.


“Power Systems of the Future” tutkimusraportin on koonnut ryhmä nimeltään “21st Century Power Partnership”. Ryhmän taustalla on “Clean Enegry Ministerial” –foorumi, jossa on edustettuina eri maiden hallituksia – etunenässä Yhdysvaltain hallitus.Tutkimusraporttiin tästä

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit