20.09.2017, kello 14.20

Maasulkuvikojen paikallistamiseen uusi menetelmä

Sähköt poikki — missä vika

Sähköverkon vikatilanteisiin on kehitetty uusia menetelmiä — erityisesti hajautetun energiantuotannon hallintaan. Vaasan yliopiston hankkeessa suurin haaste on ollut maasulkuvikojen paikallistaminen.

Vaasan yliopiston tutkijatohtori Mike Mekkanen ja professori Kimmo Kauhaniemi esittelivät uudessa PAC-laboratoriossa IEC 61850 -standardin käyttöä energian pientuotannon hallinnassa.

Vaasan yliopiston Protect-DG-tutkimushankkeessa etsitään uusia tekniikoita sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun energiantuotannon hallintaan. Yksi suurimmista haasteista on maasulkuvikojen paikallistaminen. Maasulku on käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan kanssa johtavassa yhteydessä olevan osan välinen eritysvika.

— Maasulkuvikojen paikallistamisessa virran vastakomponenttiin perustuva menetelmä näyttää erittäin lupaavalta, kertoo Vaasan yliopiston sähkötekniikan professori Kimmo Kauhaniemi.

— Olemme tehneet myös asiaan liittyvän keksinnön, jonka hyödyntämisestä on käynnistetty neuvottelut Vaasan yliopiston ja kahden yrityksen kesken.

Vaasan yliopiston tavoitteena on kehittää menetelmiä keskijänniteverkon vianpaikannukseen, tahattoman saarekekäytön estämiseen ja pientuotannon ohjaukseen — erityisesti verkkoon syötettävää signaalia hyödyntäen. Lisäksi tutkimuksessa sovellettiin kansainvälistä sähköasemien ja älykkäiden sähköverkkojen IEC 61850 -standardia. Sen mahdollisuuksia demonstroitiin saarekekäytön estosuojauksessa ja valokaarisuojauksessa. Sovellusmahdollisuuksia löydettiin myös sähkön pientuotannon ja mikrosähköverkkojen ohjauksessa.

Vaasan yliopisto toteutti kaksi vuotta kestäneen Protect-DG-hankkeen yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Hanketta rahoitettiin Euroopan aluekehitysrahastosta Tekesin INKA-ohjelman kautta. Rahoitukseen osallistu myös Sähköntutkimuspooli sekä joukko energia-alan yrityksiä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit