28.05.2015, kello 14.36

ROADMAP 2025 käynnissä

Sähköverkkoa ja -kauppaa tiekartoitetaan

Sähköverkolle ja sähkökaupalle luodaan tiekarttaa vuoteen 2025. Kymmenen vuoden mittaisen (2015–2025) kehityspolun pohjaksi määritetään ensin vuoteen 2035 ulottuva yhteinen tavoitetila. Sillä haetaan systeemitason näkemystä sähkön jakelun, siirron, tuotannon, myynnin ja käytön toiminnasta Suomessa.

– Syy ROADMAP 2025:een on yksinkertaisesti se, että sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kentässä on käynnissä suurin globaali murros sitten sähkön käyttöönoton, hankeen yhtenä rahoittajana toimivan sähköntutkimuspoolin (ST-pooli) asiamies Sirpa Leino sanoo.

– Kasvava pienimuotoinen sähköntuotanto ja energiatehokkuusvaatimukset, sähköisen liikenteen ja verkkotekniikan kehittyminen sekä digitalisaation hyödyntäminen vaikuttavat vahvasti toimialan tulevaisuuden kehittämistarpeisiin ja toteuttamiseen.

Tiekartan käytännön toteutuksessa hyödynnetään työpajoja, joista ensimmäinen järjestettiin maaliskuussa. Kolmen ensimmäisen työpajan tuloksena syntyy skenaarioita ja alustava visio työpajan aihepiiristä sekä ajatuksia kehityspolkuihin. Neljännessä työpajassa määritetään lopullinen visio ja luodaan Roadmapit.

Työpajat järjestetään vuoden 2015 aikana pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, ja niihin kutsutaan osallistujia kaikista sidosryhmistä. Suuren kysynnän vuoksi työpajojen osallistumismäärää on kasvatettu. Ei-rahoittaville organisaatioille osallistumismaksu on 100 euroa.

Roadmap 2025 -hankkeen toteuttavat Merinova Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopisto yhdessä alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat ST-pooli, STEK ja laaja yritysjoukko.

Hanketta koskeva tiedote liitteineen

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit