14.12.2015, kello 16.05

EPSI RATING 2015: Suomi Pohjoismaiden selvä ykkönen

Sähköyhtiöiden asiakastyytyväisyys selvässä kasvussa

Epsi Ratingin vuosittain tekemän sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan toimialan saama arvosana on noussut 2 indeksipistettä, mitä tutkimuksen tekijä pitää isona nousuna suurelle toimialalle Toimiala on nyt Suomessa toisella sijalla vahinkovakuutusalan jälkeen ja on ensimmäistä kertaa ohittanut esimerkiksi pankkialan.

Suomessa asiakastyytyväisyys on selvästi Pohjoismaiden korkein. Suomalaiset sähköyhtiöt pitävät asiakkaidensa mielestä paremmin yhteyttä ja informoivat asiakkaitaan muita Pohjoismaita paremmin.

Useilla mittareilla parannusta

Asiakkaista 37 prosenttia ilmoittaa olleensa suorassa yhteydessä sähköyhtiöönsä viime 12 kuukauden aikana, ja koko toimialalle annetaan 77,5 indeksipistettä (0-100) siitä, että oma yhtiö pitää ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Tätä Epsi Rating pitää erittäin hyvänä arvosanana.

Sähkön alenevat markkinahinnat ja sopimusten vaihtoehdoista tiedottaminen ovat osittain vaikuttaneet parempaan asiakastyytyväisyyteen muun muassa niin, että asiakkaat tuntevat saaneensa vastinetta maksamistaan sähkölaskuista.

Myös tuotteiden ja asiakaspalvelun laadun koetaan parantuneen koko toimialalla. Tämän lisäksi sähköyhtiöitä aiemmin vaivannut huono maine on nyt saatu kumottua. Imagon parannus oli peräti 4,2 pistettä.

Tyytyväisyyshaitari yhtiöiden välillä kapeni

Vaikka koko toimiala Suomessa paransi tulostaan merkittävän parannuksen, vuosia asiakastyytyväisyysmittauksissa ykkösenä ollut Helsingin Energia, nykyinen Helen, notkahti hieman, mutta pysyi tiukasti ensimmäisenä. 

Kun samalla pitkään jumbona ollut Vattenfall paransi tulostaan eniten, erot tässä suhteessa kaventuivat selvästi.

 Sähkön alkuperä kiinnostaa yhä enemmän

Suomalaisista 30 prosenttia ilmoittaa seuraavansa sähkönkulutustaan joko omien sivujen tai mobiilisovelluksen kautta.

Vastaajista 28 prosenttia ilmoitti aktiivisesti neuvottelevansa hinnasta tai vaihtavansa sähköyhtiötä. Nämä asiakkaat näyttäisivät olevan myös jonkin verran keskimääräistä tyytyväisempiä, sillä ne jotka ilmoittavat tulleensa nykyisen sähköyhtiönsä asiakkaaksi hintavertailupalvelun kautta (esim. Energiaviraston sahkonhinta.fi) edustavat 76,8 indeksipisteen tyytyväisyysastetta.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, kuinka tärkeänä asiakkaat pitävät mahdollisuutta ostaa vihreää sähköä, kuinka tärkeää on saada itse valita sähkön tuotantolähde tai kuinka mielekästä olisi voida tuottaa oma sähkönsä.

Näyttää siltä, että Fortumin asiakkaille sähkön alkuperällä on eniten väliä ja että he ehkä osin myös valitsevat sähköyhtiönsä sen perusteella. Mitatuista yhtiöistä selkeästi aloitteellisimmat ovat Vattenfall ja Fortum.

Kuvat: Epsi Rating Finland

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit