04.02.2016, kello 13.48

Suomen Yrittäjät :

Siirtohinnat vahvistettava etukäteen

Viranomainen voisi vahvistaa sähkön siirtohinnat etukäteen. Tämä estäisi kohtuuttomat ja ylisuuret hinnan korotukset, toteaa Suomen Yrittäjät.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala haluaisi viranomaisen hyväksyvän etukäteen vähintään kymmenen prosentin hinnan korotukset siirtohinnoissa. Tätä alemmat korostukset voitaisiin toteuttaa nykykäytännön mukaisesti.

Suomen Yrittäjien mielestä nykyinen sähkön siirtohinnoittelun valvonta ei toimi.

— Tariffien jälkikäteinen tarkastelu on riittämätön tapa estää kohtuuttomia hinnankorotuksia. Hinnoittelun etukäteisvalvontaa voitaisiin käyttää erityisesti silloin, kun sähköverkkoyhtiö aikoo tehdä erityisen suuren hinnankorotuksen, toteaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala.

Sähkön siirto on vahvasti viranomaisten valvomaa toimintaa, jota Suomessa hoitaa Energiavirasto. Yksittäisiin sopimuksiin viranomainen ei kuitenkaan puutu, vaan se valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta neljän vuoden periodeissa jälkikäteen. Jos hinnoittelu on viranomaisen mielestä ollut kohtuutonta, sitä on korjattava tulevalla tarkastelujaksolla.

Suomen Yrittäjät huomauttaa, että nykyinen järjestelmä johtaa asiakkaiden kannalta kohtuuttomiin lopputuloksiin. Tämän vuoden alussa toteutetut siirtohintojen korotukset ovat olleet erityisen korkeita pienille tuotannollisille yrityksille.

— Näin rajuihin hinnankorotuksiin ei ole osattu varautua. Yksittäisten yrittäjien ei ole myöskään realistista riitauttaa korotuksia oikeusteitse, Neimala sanoo.

Suomen Yrittäjät ehdottaa, että yli kymmenen prosentin hinnankorotuksille tarvittaisiin etukäteen valvovan viranomaisen lupa. Tämä edellyttäisi lakimuutosta.

— Säätämällä velvoite yli 10 prosentin korotuksille vältettäisiin ylimääräinen hallinnollinen taakka ja pystyttäisiin huolehtimaan markkinoiden toimivuudesta jo ennalta. Pienemmät korotukset voitaisiin hoitaa nykyisen valvontamallin mukaisesti, Neimala pohtii.

Sähköverkkoliiketoiminnan valvonnan taustalla on Euroopan unionin direktiivi. Direktiivi määrittelee kansalliselle toiminnalle minimitason, eli valvonnan vähimmäisvaatimukset. Direktiivi antaa kuitenkin mahdollisuuden kansallisesti rakentaa minimitasoa tiukempia valvontamenetelmiä. Sähkön siirtohinnoittelun osalta direktiivi määrittelee vain menetelmät, joita tariffin laskennassa on käytettävä.

Joissakin Keski-Euroopan maissa sähköverkkoyhtiön on hyväksytettävä etukäteen koko tariffinsa viranomaisella ennen sen käyttöön ottoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viranomainen tarkastaa etukäteen sähköverkkoyhtiön suunnittelemat tariffimuutokset — siis hinnankorotukset. Pisimmälle etukäteisvalvonta vietiin aikoinaan Ranskassa, jossa sähköverkkoyhtiöiden tariffimuutokset hyväksyi maan hallitus.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit