03.02.2020, kello 10.58

Kiinnostus pienreaktoreihin kovassa kasvussa

STUK varautuu pienreaktoreiden turvallisuusarviointiin

Säteilyturvakeskus (STUK) on julkaissut raportin edellytyksistä käyttää ns. pienydinvoimaloita turvallisesti. Raportti käsittelee uusien ydinvoimalaitostyyppien turvallisuuden arviointiin ja luvittamiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Julkaisu on osa STUK:n varautumista uusien laitostyyppien luvitukseen, koska niihin kohdistuu huomattavan paljon niin kansallista kuin kansainvälistä kiinnostusta.


Lappeenrannan teknillisen yliopiston visio maan alle sijoitettavasta pienreaktorista kaukolämmön tuotantoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmä selvittää parhaillaan ydinenergialain kehittämistarpeita. Keskustelujen yhtenä aiheena on ydinlaitosten lupajärjestelmä, ja ennen kaikkea sen soveltuminen voimassa olevaa lakia paremmin myös pienreaktorien luvitukseen ja turvallisuuden valvontaan.

Maailmalla pienreaktorien kehittämiseen investoidaan merkittävästi. Niiden hyödyntämisestä lämmön ja sähkön tuotannossa ovat kiinnostuneita paitsi perinteiset ydinvoimayhtiöt myös uudet toimijat kuten kaupungit ja kunnat sekä prosessiteollisuus.

”STUK haluaa tehdä hyvää viranomaistoimintaa”

Vaikka konkreettisia suunnitelmia pienreaktorin rakentamiseksi Suomeen ei vielä ole, on STUKin omalta osaltaan varauduttava tulevaan. Pääjohtaja Petteri Tiippanan mukaan STUK:n on pystyttävä kertomaan ydinenergian käyttöä suunnitteleville turvallisuusvaatimuksista, jotka koskevat uudenlaisia ydinvoimalaitoksia, ja arvioimaan näiden turvallisuus, jos sellaisen tehtävän eteen STUK joutuu.

- Tekniikka kehittyy nyt nopeasti, eikä uusille laitostyypeille sopivan lupajärjestelmän ja lainsäädäntöä täydentävän ohjeiston työstäminen tapahdu hetkessä. Varaudumme tulevaan, jotta pystymme varmistumaan siitä, että pienreaktoreiden turvallisuus on vähintään samalla tasolla kuin nykyisillä ydinvoimalaitoksilla. Toimijoilla on lupa odottaa meiltä mahdollisimman hyvää viranomaistoimintaa, eli selkeitä ja ennakoitavia odotuksia ja vaatimuksia, Petteri Tiippana sanoo.

Kansallisen toiminnan ohella STUK on aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä, jossa eri maiden viranomaiset pohtivat laitosten luvituksen ja turvallisuuden pelisääntöjä. Kansainvälisen yhteistyön ja yhteisten pelisääntöjen merkitystä korostaa pienreaktoreita suunnittelevien laitostoimittajien odotus siitä, että samanlaisia reaktoreita voitaisiin rakentaa mahdollisimman moneen maahan.

Teksti: Jukka Kortelainen/ STUK; Kuva: LUT Ydintekniikka

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit