21.04.2016, kello 14.25

Lappeenrannan kaupunki käyttää vain vihreää energiaa

Suomen ilmastopääkaupunki näyttää esimerkkiä

Lappeenrannan kaupunki käyttää tulevaisuudessa omistamissaan kiinteistöissä vain ekologisesti tuotettua energiaa. Biomassalla ja tuulivoimalla tuotettu sertifioitu EKOenergia ostetaan Lappeenrannan Energia Oy:ltä.

Lappeenrannan kaupungille luovutettiin EKOenergia-sertifikaatti 21.2.2016. Lappeenrannan Energian toimitusjohtaja Reijo Kolehmainen (oikealla) luovutti sertifikaatin kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalle.

Lappeenrannan kaupunki on päättänyt käyttää kiinteistöissään vain EKOenergia-sertifioitua energiaa. Energian kaupungin kiinteistöille toimittaa Lappeenrannan Energia Oy. EKOenergia on ympäristömerkittyä energiaa, jonka tuotantokriteerit on julkisesti määritelty ja jonka käyttöä valvoo Suomen Luonnonsuojeluliitto.

— Lappeenrannan kaupunki haluaa näyttää Suomen ilmastopääkaupunkina mallia seudun yrityksille ja asukkaille. Samalla kaupungin hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä, toteaa kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

Suomen luonnonsuojeluliiton EKOenergia-ohjelmapäällikkö Riku Eskelisen mukaan Lappeenrannan Energian metsäenergialla ja tuulivoimalla tuotettu sähkö on läpäissyt tiukat eurooppalaiset kriteerit.

— Moni eurooppalainen kaupunki käyttää jo runsaasti uusiutuvaa energiaa, mutta Lappeenranta on Euroopassa ensimmäinen kaupunki, joka sähkönhankinnassaan ottaa huomioon myös kestävyyskriteerit, Eskelinen kertoo.

Kaupunginjohtaja Jarva kannustaa yrityksiä ja asukkaita mukaan ilmastotalkoisiin. 

— Ympäristöystävällisillä valinnoilla edistämme ympäristömme viihtyisyyttä ja puhtautta, mutta myös vihreää yritystoimintaa ja parannamme näin seutumme työllisyyttä. 

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Mika oikein on ympäristöystävällistä energiaa

Todella käsittämätöntä, miten ympäristöystävälisyys mielletään nykyisin pelkäksi ilmastokysymykseksi. Tuulivoiman kohdalla sivuutetaan täysin sen aiheuttamat ympäristöhaitat. Tuulivoima vaatii moninkertaisen määrän tilaa muihin energiantuotantovaihtoehtoihin verrattuna. Esim. yhden kivihiilivoimalan korvaamiseksi on rakennettava satoja tuulivoimaloita, joiden perustusten ja yhteysteiden alle joudutaan raivaamaan satoja hehtaareja maa-aluetta ja jotka aiheuttavat ympärilleen tuhansien neliökilometrien melualueen. Koska tuulivoimaloita tarvitaan niin suuri määrä korvaamaan perinteisiä energiantuotantolaitoksia, ne hävittävät tieltään moninkertaisen määrän luontoa ja luonnon elinympäristöjä. Laajoja luonnonalueita joudutaan muuttamaan teollisuusalueiksi. Kyllä soisi, että tuulivoiman yhteydessä puhuttaisiin myös muista ympäristövaikutuksista, kuin pelkästä ilmastosta. On myös täysin mahdotonta käsittää, miten tuulivoimalla voitaisiin edistää ympäristön viihtyisyyttä, melun vuoksihan todellisuus on täysin päinvastainen.

- ma huhtik. 25 19:15:48 2016