31.03.2015, kello 15.02

EU tuottaa energiasta 15 prosenttia uusiutuvilla

Suomi kiri kolmoseksi

Euroopan unionin energian kokonaiskulutuksesta 15 prosenttia tuotettiin uusiutuvalla energialla vuonna 2013. Tämä käy ilmi EU:n tilastoinnista vastaavan Eurostatin tilastoista.

Uusiutuvan energian käyttöä on tilastoitu vuodesta 2004 alkaen, jolloin uusiutuvan energian osuus EU:n energian kokonaiskulutuksesta oli 8,3 prosenttia. Tämän jälkeen uusiutuvan energian käyttö on lisääntynyt kaikissa EU-maissa huimasti — kolmessatoista jäsenmaassa uusiutuvan energian käyttö on vähintään kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Euroopan unionissa uusiutuvaksi energiaksi lasketaan aurinkoenergia, vesivoima, aaltoenergia, tuulivoima, geoterminen lämpö ja biomassalla tuotettu energia.

Ruotsi on uusiutuvan energian käytössä selvä ykkönen, jossa uusiutuvan energian osuus on 52,1 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta. Latvia sijoittuu kakkossijalle — maassa 37,1 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta perustuu uusiutuviin. Suomi rynnii kolmossijalla — osuus 36,8 prosenttia. Neloseksi kirii Itävalta 32,6 prosentin osuudella.

Peränpitäjiksi jäävät Luxemburg (3,6%), Malta (3,8%) ja Hollanti (4,5%). Suurista jäsenmaista Iso-Britannia sijoittuu heikosti — brittien energian kokonaiskulutuksesta vain 5,1 prosenttia perustuu uusiutuvaan energiaan.

EU:n tavoitteena on, että vuonna 2020 EU-maiden käyttämästä energiasta vähintään 20 prosenttia perustuisi uusiutuvaan energiaan. Osa maista on jo saavuttanut tavoitteen — kärkikaartin lisäksi esimerkiksi Bulgaria ja Viro, mutta monilla on vielä tehtävää. Liettua, Romania ja Italia ovat lähellä tavoitetta, mutta Alankomaat, Ranska, Iso-Britannia ja Irlanti saavat tehdä hartiavoimin töitä tavoitteen toteuttamiseksi.

Liikenteessä uusiutuvan energian osuus pitäisi nostaa jäsenmaissa kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. EU-maista vain Ruotsi on saavuttanut tavoitteen — Suomi tosin on lähellä tavoitettaan. Suurin osa EU-maista on liikennepolttoaineiden käytön osalta korkeintaan puolitiessä. Esimerkiksi Virossa uusiutuvan energian osuus liikennepolttoaineista on vasta 0,2 prosenttia, Espanjassa 0,4 ja Portugalissa 0,7 prosenttia.

Lisää tietoa EU:n uusiutuvan energian käytöstä löytyy täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit