28.01.2016, kello 13.15

Suomen ilmastopaneeli:

Suomi tarvitsee ilmastoriskiarvion

Suomessa on valmistauduttava ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin. Tuoreessa raportissa Suomen ilmastopaneeli käsittelee sato- ja tulvavahinkojen vaikutuksia.

Ilmastonmuutos muuttaa hitaasti vallitsevia luonnonoloja. Samalla poikkeuksellisten sääilmiöiden esiintymistiheys, voimakkuus ja ajoitukset muuttuvat totutusta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat suoraan ja välillisesti yhteiskunnan eri osa-alueita. Samalla erilaiset riskit kasvavat.

— Ilmastonmuutokseen on osattava sopeutua myös Suomessa. Sopeutumista helpottamaan Suomessa pitäisi tehdä kattava ilmastoriskiarviointi, jossa muutoksen erilaisia vaikutuksia yhteiskuntaan tarkasteltaisiin kokonaisuutena, toteaa Suomen ilmastopaneelin jäsenenä työskennellyt apulaisprofessori Sirkku Juhola.

Yleisen tietoisuuden ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja sopeutumiskeinosta on lisäännyttävä, koska sopeutumiseen liittyvät kustannusvastuut koskettavat laajasti eri sektoreita. Toistaiseksi keskustelusta on puuttunut kansallinen näkökulma — sopeutumisen vastuista on puhuttu pääasiallisesti globaalilla tasolla.

— Sopeutumistoimien perustaksi tarvitaan laaja yhteiskunnallinen keskustelu julkishallinnon ja eri toimijoiden kesken. Keskustelu on tarpeen, jotta voidaan yhdistää erilaisia näkemyksiä riskeistä ja määrittää siedettäviä ja yleisesti hyväksyttäviä riskitasoja esimerkiksi vesistötulvissa, Juhola muistuttaa.

Suomen ilmastopaneelin tuoreessa raportissa keskitytään tulviin ja satovahinkoihin liittyviin riskeihin. Samalla käsitellään niihin liittyviä oikeudellisia vastuita ja taloudellisia kustannuksia. Maankäyttö on tulvariskien torjunnassa keskeistä — maankäytön heikko suunnittelu nimittäin lisää tulvavahinkoja. Maataloudessa riskinhallintaan taas voidaan vaikuttaa maanviljelijän omien päätösten kautta tai maatalouden tuki- ja politiikkatoimien avulla. Maankäytön ja maatalouden sopeutumistoimet on kuitenkin mahdollista tunnistaa kunha asiaan paneudutaan.

— Kansallisella ja alueellisella tasolla on nyt tärkeää tunnistaa toimia, joilla voidaan parhaiten sopeutua poikkeustilanteisiin. Hyvin suunniteltujen toimien avulla voidaan myös minimoida poikkeustilanteiden haitat, Juhola toteaa.

Suomen kansallisen sopeutumissuunnitelmaan mukaan vastuu sopeutumisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista on ensisijaisesti toiminnan harjoittajalla ja omaisuuden haltijalla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöiden vastuu kasvaa ja valtion rooli pienenee.

— Voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole kovin hyvin varauduttu ilmastonmuutoksesta välillisesti aiheutuviin vastuutilanteisiin. Epäselvyydet saattavat johtaa yhteiskunnalliseen epäoikeudenmukaisuuteen ja kohtuuttomiin tilanteisiin, esimerkiksi yksilön kohdatessa tulvavahinkoja. Tärkeää on tutkia koordinoidusti sopeutumistarpeita ja -vastuita läpi yhteiskunnan sektoreiden kesken, mutta myös kansalliselta tasolta paikalliselle tasolle.

Ilmastonmuutoksen riskit, kustannukset ja vastuut –raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit