10.02.2016, kello 09.59

Energiakomissaari Miguel Canete:

Suomi tekee kunnianhimoista energiapolitiikkaa

Suomalainen energiapolitiikka on kunnianhimoista. Euroopan on hyvä ottaa siitä mallia, kun kiristyviä päästövähennystavoitteita ryhdytään toteuttamaan. Näin totesi energia- ja ilmastokomissaari Miguel Canete Suomen vierailullaan.

Energia- ja ilmastokomissaari Miguel Arias Canete oli ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen vieraana 9.2.2016.

Pariisin ilmastosovun jälkeinen aika on vielä monella tavalla arvoitus. Pariisin kokouksessa annettiin runsaasti lupauksia, mutta vielä ei tiedetä miten niitä toteutetaan käytännössä. Euroopan unioni lupasi kiristää hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitettaan. Tämän vuoden aikana unionin onkin mietittävä, miten lupaus toteutetaan käytännössä. Energiapolitiikaltaan heterogeenisessa Euroopan unionissa yhteisen päästövähennystavoitteen määritteleminen ei ole yksinkertainen asia.

— Maailman katseet kohdistuvat Eurooppaan. EU:n ratkaisuista otetaan muissa maissa mallia. Euroopan unionilla taas on opittavaa Suomelta, ilmasto- ja energiakomissaari Miguel Canete toteaa.

Päästökaupan virittäminen toimintakuntoon, energiatehokkuuden käsitteen laajentaminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ovat tästä eteenpäin entistä tiiviimmin eurooppalaisen energiapolitiikan keskiössä. Suomesta Canete haki oppia kestävän metsätalouden harjoittamisesta ja biomassojen käytöstä. Canete myös ymmärtää, että metsien hiilinieluvaikutus on suomalaisille tärkeä asia.

— Puhtaan energia asemaa korostuu koko maailmassa, Canete toteaa.

Caneten vierailua isännöinyt ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korostaa metsien hyötykäytön ja ilmastopolitiikan yhteensovittamisen tärkeyttä.

— Suomi on osoittanut, että metsien taloudellinen hyötykäyttö on mahdollista samalla, kun toteutetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikka. Myös perusteollisuuden kilpailukyky voidaan ottaa huomioon ilmastopolitiikkaa harjoitettaessa.

Tiilikaisen mielestä ilmasto- ja energiapolitiikan edistämiseksi valittavien keinojen pitäisi olla ennen kaikkea kustannustehokkaita ja joustavia.

Kuva: Lehtikuva Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit