23.04.2018, kello 14.46

Yli 15 000 megawattia uutta kapasiteettia?

Suunnitelmat odottavat

Suomi saa 15 500 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, mikäli kaikki suunnitellut hankkeet toteutuvat. Rahaksi muutettuna investointien arvo olisi yli 23 miljardia euroa. Tuulivoimalaitosten suunnittelu, hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi tai edes viranomaisten hyväksymä rakennuslupa eivät kuitenkaan vielä takaa hankkeen toteutumista.

Suomessa voitaisiin tuottaa tuulivoimalla vuosittain sähköä jopa 300 terawattituntia, jos kaikki potentiaali hyödynnetään, toteaa teknologian tutkimuskeskusta VTT.

— Tuulivoima-alan suunnitelmista yleensä noin kolmannes toteutuu, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Tällä hetkellä tuulivoimainvestoijat ovat osin odottavalla kannalla. Uusiutuvaa energia koskevan tukijärjestelmän poliittinen käsittely on eduskunnassa vielä kesken. Tavoitteena on saada kilpailutuksen avulla vuosittain 1,4 terawattituntia vihreää sähköä markkinoille — tästä tuulivoimayhtiöille lohkeaa todennäköisesti leijonan osa. Alun perin järjestelmällä oli tarkoitus tuottaa kaksi terawattitunti vihreää. Tavoite kuitenkin kutistui, kun Suomen hallituksen oli keksittävä jostain rahaa kivihiilen käytöstä luopumista kannustamaan.

Mikkonen arvioi eduskunnan käsittelevän uusiutuvan energian tukijärjestelmää vielä tämän kevään aikana. Uusi järjestelmä saattaisi olla käytössä parhaimmassa tapauksessa tämän vuoden lopussa.

— Kun tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä suljettiin vuonna 2015, lamaantui uusien tuulivoimahankkeiden suunnittelu hetkeksi. Nyt suunnittelu on taas palautunut tavanomaiselle tasolle. Ala uskoo nyt tulevaisuuteen, Mikkonen toteaa.

Uudesta uusiutuvan energian tukijärjestelmästä on tarkoitus nikkaroida teknologianeutraali. Tämä tarkoittaa sitä, että mikä tahansa vihreää sähköä tuottava sähköntuotantomuoto voisi osallistua kilpailutukseen ja saada tällä tavalla tukea. Tuulivoiman lisäksi tukirahoista kisaavat aurinko ja biopolttoaineita käyttävät sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset. Tukea myönnetään vain uusille hankkeille.

— Toistaiseksi Suomessa ei ole rakennettu yhtään tuulivoimalaitosta ilman tukea. Vaikka suunnitelmia tuulivoiman rakentamiseksi on paljon, odottaa moni investoija sitä, miten tukijärjestelmän kanssa käy, Mikkonen toteaa.

Uusiutuvan energian tukijärjestelmän pyörittämiseen varatut rahat riittävät joka tapauksessa vain osaan kohteista. Mikäli tukieurot jaettaisiin vain tuulivoimayritysten kesken, saataisiin tällä rahalla reilu 400 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Kun suunnitteilla on 15 500 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia, on tukea tarjolla vain murto-osalle hankkeista.

Tuulivoiman kilpailukyky paranee

Kilpailutukseen perustuva uusiutuvan energian tukijärjestelmä palkitsee vain parhaat ja tehokkaimmat kohteet. Samalla markkinoilla tapahtuu muutakin, mikä vähentää tuulivoiman kaltaisen vakiintuneen tuotantomuodon tuen tarvetta.

Tuulivoimarakentamisen kustannukset laskevat koko ajan. Tekniikka vakiintuu ja osien sarjatuotanto laskevat laitosten hintaa. Myös Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on elpymässä. Kun päästökauppa piristyy, nousee päästöoikeuksien hinta. Tämä nostaa fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön hintaa ja vahvistaa tuulivoiman kaltaistaen päästöttömien tuotantomuotojen kilpailukykyä markkinaehtoisesti. Jossain vaiheessa ollaan tilanteessa, jolloin tuulivoima pärjää ilman tukieuroja.

Kahdenvälisten tuulisähkön ostosopimusten rantautumista Suomeen on odotettu jo jonkin aikaa. PPA-malli (power purchase agreement) eli pitkäaikainen ostosopimusmalli mahdollistaa tuulivoimarakentamisen ilman yhteiskunnan tukea. Tämä tarkoittaa sitä, että tuulipuiston rakentaja myy koko puiston sähköntuotannon etukäteen jollekin ostajalle tai ostajille tietyksi ajaksi tiettyyn hintaan — esimerkiksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Tämä turvaa investoijalle varman tuoton jo puiston rakentamisvaiheessa.

PPA-mallia käytetään Ruotsissa tuulivoimarakentamisessa. Suomessa pitkäaikaista ostosopimusmallia taas käytetään aurinkoenergiahankkeissa. Rahoituksen osalta malli muistuttaa käyttöleasingrahoitusta.

Maatuulikohteet suosituimpia

Suomessa tuulivoimahankelistalla on 220 maatuulikohdetta ja kahdeksan merituulikohdetta. Maalle kaavailtujen kohteiden yhteenlaskettu teho on 12 856 megawattia. Merelle on suunniteltu rakennettavan uutta tehoa 2720 megawattia. Teholla mitattuna vajaa puolet kohteista – 7300 megawattia – on jo saanut alueen kunnalta kaava- tai rakennusluvan.

— Rakennusluvan saaneet kohteet voidaan rakentaa hyvin nopeasti, jos hankkeiden rahoitus on kunnossa, Mikkonen kertoo.

— Pienempien hankkeiden suunnittelu- ja lupaprosessi vie yleensä vähintään kaksi vuotta suurempien neljä vuotta.

Tällä hetkellä tuulisähköä tuottaa Suomessa noin 700 laitosta yhteensä 2044 megawatin teholla. Valmiiksi kaavoitettujen, luvitettujen ja rakentamista odottavien hankkeiden määrä on kuitenkin yli kolminkertainen.

Suomessa voitaisiin tuottaa vuosittain lähes 300 terawattituntia tuulisähköä, mikäli kaikki potentiaali hyödynnettäisiin, totea teknologian tutkimuskeskus VTT.

teksti Petri Sallinen / kuva Suomen Tuulivoimayhdistys

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Tuet pois

Valtion talous ei kestä tuollaista tuulivoiman lisäystä eikä meillä ole riittävästi säätövoimaa. Tuulivoimalta pitää poistaa kaikki valtion tuet.

Veronmaksajien piikkiin - ti huhtik. 24 12:36:30 2018

Tuki pois

Onko kukaan uskaltanut laskea ydinsähkön saamaa ja tulevaa tukea.jeesus syntyi noin 2000v sitten mutta,ydinsähköä pitää tukea 100 000v kunnes säteily on vaarattomalla tasolla.Millä kielellä laitamme varoituslaput.

Pöyristynyt - ti huhtik. 24 15:05:03 2018

ydin ja muu voima

Uuden tyyppinen reaktori voisi polttaa turvallisesti ydinjätteen loppuun (Molten salt reactor). Sen tuottamalle jätteelle riittää 1000 vuoden varastointi. Sen kehitys keskeytettiin, koska ydinjätettä tarvittiin ydinaseisiin.

Nykyisenkin ydinjätteen vaarallisuus vähenee aluksi nopeasti, mutta pitkäikäisimmät aineet todella tarvitsevat aikaa. Kaikkein vaarallisimmat aineet ovat lyhytikäisiä (radioaktiivinen jodi, cesium ja strontium).

Ilmakehän koostumuksen muuttaminen on kuitenkin paljon vaarallisenpaa kuin ydinvoima. Emme edes tiedä kaikkia seurauksia.

Minusta kohtuullinen tuki tuulivoimalle on hyvä. Uusi tekniikka on aina kallista. Pysyvää tukea en kannata.

jkn - ke huhtik. 25 20:37:39 2018