18.06.2015, kello 14.58

Tuulitukien muutokset lausuntokierrokselle

Syöttötariffijärjestelmää säädetään

Nykyistä tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän käyttöä rajoitetaan hallitusohjelman linjauksien mukaisesti. Tuoreen esityksen mukaan syöttötariffijärjestelmään voidaan hyväksyä enintään 2500 megawattia tuulivoimakapasiteettia. Tämä tosin ei muuta nykykäytäntöä.

Työ- ja elinkeinoministeriön laatima uusi esitys tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän justeeraamisesta ei juuri muuta nykyisin voimassa olevaa käytäntöä. Nykyisen lainsäädännön mukaan syöttötariffijärjestelmään voidaan maksimissaan hyväksyä 2500 megawattia tuulivoimakapasiteettia.

Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaan tästä oli tarkoitus niistää 500 megawattia pois, mikä olisi säästänyt valtion varoja. Niistämien oli tosin ehdollinen — kaikki jo kiintiöpäätöstä hakeneet tuulivoimalaitokset pääsevät syöttötariffijärjestelmään.

Sipilän hallituksen julkistaessa ohjelmansa, oli kiintiöpäätöksiä haettu noin 1900 megawatin edestä. Kiintiöpäätöksien käsittelystä vastaavan Energiaviraston ylläpitämän laskurin mukaan kiintiöpäätöksiä on tällä hetkellä haettu jo lähes 2900 megawatin edestä — kiintiö on jo nykylainsäädännön mukaan enemmän kuin tapissa.

Tuulivoimayhtiöt ovat ilmeisesti hallitusohjelman julkistamisen jälkeen suoltaneet kiintiöpäätöshakemuksia hartiavoimin. Tämä tekee osittain tyhjäksi hallitusohjelmaan tehdyt kirjaukset syöttötariffijärjestelmään hyväksyttävän kapasiteetin supistamisesta. 

Toteutumattomien hankkeiden kiintiöt raukeavat

18.6.2015 lausuntakierrokselle lähetetyn syöttötariffijärjestelmää koskevan muutosesityksen mukaan järjestelmä suljetaan, kun 2500 megawattia kiintiöpäätöksiä on kasassa — tältä osin esitys ei muuta nykykäytäntöä. Suurin muutos koskee raukeavien hankkeiden kiintiöiden käsittelyä.

Nykyisen lainsäädännön mukaan toteutumatta jääneiden hankkeiden kiintiöt vapautuvat muiden käytettäväksi. Uudessa esityksessä tätä mahdollisuutta ei enää ole — kiintiö pienenee, jos joku hanke jää toteutumatta.

Kiintiöpäätöksen ehtona on, että tuulivoimalaitos on saatava toimintakuntoon kahden vuoden kuluessa. Jos näin ei tapahdu, raukeaa kiintiöpäätös ja hanke heitetään syöttötariffijärjestelmästä pihalle.

Syöttötariffijärjestelmän justeeraamisesta aiheutuvien säästöjen uskotaan syntyvän juuri tätä kautta. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan toteudu määräajassa, jolloin järjestelmään leivottu kiintiö supistuu.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on laskettu, että tuulivoimakapasiteetin kasvusta valtiolle aiheutuva menolisäys saadaan pysäytettyä vuonna 2018. Tuolloin valtio irtautuu syöttötariffijärjestelmästä, kuten jo aikanaan päätettiin.

Tuulivoimakapasiteettia poistuu syöttötariffijärjestelmästä vuodesta 2023 alkaen. Samalla tuulisähkön tukemisen tarve myös pienenee. Vuoden 2030 jälkeen tuotantotukea ei enää makseta, koska alun perinkään sitä ei ollut tarkoitus maksaa kuin enintään 12 vuotta.

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmää koskeva lakimuutos viedään eduskunnan käsiteltäväksi viimeistään syysistuntokauden aikana. Lakimuutos on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden syksynä.

Uuden tukijärjestelmän valmistelu aloitetaan hallitusohjelmaan tehdyn kirjauksen mukaan syksyn aikana.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit