16.01.2018, kello 15.03

225 miljoonaa euroa syöttötariffitukiin viime vuona

Syöttötariffituet kasvussa

Suomi käytti 225 miljoonaa euroa viime vuonna uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tukemiseen. Tämä on 55 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Suomessa käytössä olevalla uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmällä tuetaan tuulisähkön, metsähakkeella tuotetun sähkön ja biokaasulla tuotetun sähkön markkinoille pääsyä. Energiaviraston tilastojen mukaan viime vuonna käytettiin 225 miljoonaa euroa syöttötariffijärjestelmään hyväksyttyjen sähköntuotantomuotojen tukemiseen.

Suurimman osan tukieuroista keräsi tuulivoima. Tuulivoimalle myönnettiin 195 miljoonaa euroa, kun vuotta aikaisemmin tuulivoimatuki oli 136 miljoonaa euroa. Tuki tuotti sähkömarkkinoille neljä terawattituntia tuulisähköä — vuonna 2016 kertymä oli 2,3 terawattituntia.

Metsähakesähkölle maksettavien syöttötariffitukien määrä on supistunut. Viime vuonna metsähakesähkölle maksettiin tukieuroja 27 miljoonaa euroa — vuonna 2016 potti oli 32 miljoonaa euroa. Tuetun metsähakesähkön määrä on vastaavasti laskenut markkinoilla. Vuonna 2017 tuettua metsähakesähköä syntyi 1,5 terawattituntia, kun vuotta aikaisemmin kertymä oli kaksi terawattituntia.

Metsähakkeen käyttö sähköntuotannossa ei syöttötariffijärjestelmästä huolimatta ole kasvanut viimeisten vuosien aikana juuri lainkaan. Tuettua metsähakesähköä on tuotettu keskimäärin kaksi terawattituntia vuodessa. Vuosi 2013 oli tuetun metsähakesähkön huippuvuosi, jolloin sitä syntyi noin 2,6 terawattituntia. Metsähakesähkölle maksetulla tuella on haluttu pitää yllä metsähakkeen kilpailukykyä kivihiileen ja turpeeseen verrattuna. Niiden polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, metsähakkeen käyttö taas ei aiheuta päästöjä.

Energiaviraston tilastojen mukaan tuettua tuulisähköä saatiin markkinoille 0,3 terawattituntia vuonna 2013. Tämän jälkeen tuetun tuulisähkön määrä on moninkertaistunut joka vuosi.

Vaikutukset markkinahintaan 15 euroa

Syöttötariffijärjestelmien kaltaiset tukijärjestelmät vaikuttavat sähkömarkkinoilla sähkön hinnanmuodostumiseen. Tuki vahvistaa tuetun sähkön kilpailukykyä muilla tavoilla tuotettuun sähköön verrattuna ja painaa markkinasähkön hintaa alaspäin. Siksi markkinaehtoisuutta korostavat toimijat vierastavat tukien käyttöä. Toisaalta osa päättäjistä ajattelee, että ilman tukia muutokset energiamarkkinoilla tapahtuvat liian hitaasti — erityisesti uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön osalta.

Energiaviraston mukaan tuetun sähkön hintavaikutukset pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ovat noin 15 euroa megawattitunnilta. Sähkön markkinaihnta pohjoiamaisessa sähköpörssissä oli viime vuonna keskimäärin 30 euroa megawattitunnilta. Tukitoimien avulla markkinoille syötetty sähkö on siis tämän verran painanut sähkön tukkuhintaa markkinoilla alaspäin. Tanskan ja Ruotsin harjoittaman tukipolitiikan vaikutukset ovat selvästi suurimmat — yhteensä viidentoista euron luokkaa megawattitunnilta. Suomalaisen syöttötariffeilla tuetun sähkön vaikutukset markkinahintaan on arvioitu euron suuruisiksi megawattitunnilta.

Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi kaipaa energiapolitiikan harmonisointia pohjoismaisille sähkömarkkinoille.

—  Jos kansallisesti halutaan käyttää syöttötariffijärjestelmien kaltaisia tukijärjestelmiä, olisi yhtenäismarkkinoiden toimivuuden kannalta parempi käyttää samanlaisia tukijärjestelmiä.

pääkuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit