21.11.2017, kello 16.44

Euroopan parlamentissa kiivasta sanasotaa

Taistelu energiatehokkuudesta

Euroopan parlamentti on saanut hiottua lakiesitystekstin tärkeästä energiatehokkuusdirektiivistä valmiiksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että esitys menisi sellaisenaan läpi, sillä esityksestä käydään kiivasta sanasotaa niin parlamenttiryhmien kesken kuin niiden sisälläkin.


Energiatehokkuusdirektiivin mietinnön laatija puolalaismeppi Adam Gierek (seisomassa) Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus ja energiavaliokunnan istunnossa.

Parlamentti äänestää direktiiviesityksestä 28. marraskuuta ja äänestystulos ratkaisee sen, millä kannalla parlamentti menee asiasta kolmikantaneuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa.

Direktiivimietinnön laatija, puolalainen Adam Gierek on joutunut taipumaan oman poliittisen ryhmänsä, sosialistien ja demokraattien (S&D) edessä ja ehdottamaan esitykseen muutoksia, jotka heijastelevat sosialistiryhmän linjaa samoin kuin aiempia parlamentin äänestystuloksia energiatehokkuudesta.

Asiakirjalähteiden mukaan Gierek itse asiassa antautui varjoraportoinnin jälkeen ryhmälleen, jossa energiatehokkuusdirektiivin kannalta keskeistä roolia on vetänyt parlamentin ympäristövaliokunnan mietinnön kirjoittanut ruotsalaismeppi Jytte Guteland.

Takaisin raiteille?

Uudet muutosehdotukset eroavat todella paljon Gierekin aiemmista luonnoksista, sillä uudet esitykset sisältävät niin täyden 40 prosentin unionitason tehokkuustavoitteen kuin sitovat kansalliset tavoitteet. Myös energianmyynnin vuotuiset säästövelvoitteet halutaan esityksessä pakollisiksi ja aikataulutetuiksi.

Vihreitä esitys luonnollisesti miellyttää. Energia-asiantuntija Arianna Vitali WWF Europesta sanookin, että kivisen alkupolun jälkeen sosialistiryhmä on koonnut rivinsä vahvoilla energiatehokkuusesitysten parannuksilla.

Mutta Euroopan kansanpuolueen ryhmän EPP:n Markus Pieper, joka toimi paitsi oman ryhmänsä myös Euroopan konservatiivien ja reformisten ryhmän (ECR) varjoraportoijana, listasi sosialistiryhmän esityksistä jyrkästi poikkeavat muutosehdotukset.

Saksalaismeppi Pieper esitti Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2017 ilmaiseman lähestymistavan mukaisesti viitteellistä 30 prosentin energiatehokkuustavoitetta, eikä hän näe tarpeelliseksi aikatauluttaa energianmyynnin säästövelvoitteita. Lisäksi hän katsoo, että teollisuuden on saatava poikkeuksia säästövelvoitteille.

‘Ei-hyväksyttäviä ehdotuksia’

Energiatehokkuuden eurooppalainen edistämisyhteisö ”Coalition for Energy Savings” on julkaissut arvion siitä, mitä Pieperin ehdotukset toteutuessaan merkitsisivät Euroopalle. Sen mukaan 690 000 uutta työpaikkaa jäisi saamatta ja maanosan bruttokansantuote laskisi 157 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä – ja tämä verrattuna komission alkuperäiseen esitykseen.

- Lisäksi kaasun tuonti kasvaisi 15 prosenttia ja kiinteistöjen kasvihuonepäästöt lisääntyisivät runsaat 12 prosenttia. Ehdotukset jättäisivät myös voimaan komission esityksessä olevat porsaanreiät ja jopa lisäisivät niitä, arviossa todetaan.

Sosialistiryhmän tshekkimeppi Miroslav Poche totesi EURACTIV.com-julkaisulle, että EPP:n vaihtoehtoehdotuksia ei voi missään tapauksessa hyväksyä ja että artikla 7 muutosehdotus tekisi toteutuessaan koko artiklan merkityksettömäksi. Poche sanoikin antavansa Gierekin esitykselle täyden tukensa.

Äänten kalastusta

Parlamentin teollisuus-, tukimus- ja energiavaliokunnassa (ITRE) asetelma näyttää siltä, EPP/ECR:n kanta häviää äänestyksessä. Niinpä Pieperin ultrakonservatiivinen asenne on tulkittu yritykseksi saada tukea äärioikealta, kuten Vapaa ja demokraattinen Eurooppa- (EFD) ja Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa- (EFDD) ryhmittymiltä, jotka ainoina kokonaisuudessaan vastustavat komission alkuperäisen esityksen tiukentamista.

Sosialistiryhmittymä voi tällä hetkellä luottaa omiensa tukeen, mikä ei ollut vielä kirkossa kuulutettu muutama viikko sitten, kun Gierekin aiempi luonnos uhkasi hajottaa ryhmän itä/länsijaolla. Nyt sillä on tukena myös liberaali ALDE-ryhmä, Vihreät ja espanjalaisryhmä GUE.

Mikäli Pieper ei saa houkuteltua tarpeeksi kannatusta ehdotuksilleen, sosialistiryhmän esitys saa parlamentin siunauksen, joko suoraan tai täysistunnossa. Saako Adam Gierek mandaatin neuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa (trilogi), onkin sitten jo toinen juttu.

Lähde: EurActiv

Kuva: Euroopan parlamentti

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit