14.04.2016, kello 13.27

21 maata on sen todistanut:

Talous kasvaa päästöjen vähetessä

Ilmastonmuutoskeskustelun kulmakiviä on ollut kysymys siitä, voiko talouskasvu pysyä ennallaan päästövähennystoimien rinnalla. Tai kolikon toisella puolella on kysytty, voivatko ilmastotoimet jopa kiihdyttää talouskasvua?

Väittely kasvun ja resurssien välillä on monimutkaista, riitaista ja jo vuosisatoja vanhaa eikä se ratkenne vielä lähitulevaisuudessa. Ottamatta kantaa kysymyksiin, tilastot todistavat kuitenkin sen, että talous voi jatkaa kasvuaan samalla, kun päästöt vähenevät.

Vuosina 2014 ja 2015 globaalit kasvihuonekaasujen päästöt pysyivät jokseenkin ennallaan, kun taas talous jatkoi maailmalla kasvuaan. Suomen kohdalla päästöt jopa vähenivät, mutta meidän kohdalla vaakakupissa painoi enemmänkin se, että taloutemme polki paikallaan.

Suomi hyvässä seurassa

Mutta kun tarkastelujaksoa venytetään taaksepäin useammalla vuodella, Suomi pärjää 21 maan vertailussa hyvin. Vuodesta 2000 vuoteen 2014 Suomen hiilidioksidipäästöt vähenivät 18 prosenttia ja bruttokansantuote (BKT) taas kasvoi samaiset 18 prosenttia.

Ruotsin vastaavat luvut ovat 8 prosenttia vähennystä päästöissä ja 31 prosenttia kasvua BKT:ssa. Tanska yltää päästöissä 30 prosentin vähennykseen, mutta BKT:ssa “vain” 8 prosentin kasvuun. Saksan päästövähennys on 12 prosenttia ja talouskasvu 16 prosenttia.


Talouskasvun ja päästöjen sidos unholaan?

Yhdysvaltain hiilidioksidipäästöt vähenivät 6 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2014, kun BKT kasvoi samaan aikaan 27 prosenttia. Tätä merkittävämpää on kuitenkin se, että Yhdysvallat on suurin maa, jonka talouskasvu on useampana peräkkäisenä vuotena eriytynyt hiilidioksidipäästöjen kasvusta.

Vuodesta 2010 vuoteen 2012 energiaperäiset hiilidioksidipäästöt vähenivät 6 prosenttia (5,58 miljardista tonnista 5.23 miljardiin tonniin), kun taas talous kasvoi 4 prosenttia (14,8 biljoonasta dollarista 15,4 biljoonaan dollariin).

USA:n energiaviranomaiset ovat arvioineet, että siirtyminen puhtaan sähkön (Clean Power Plan) kauteen vuoden 2020 jälkeen toisi pysyvän eriytymistilan talouskasvun ja päästöjen suhteessa. Puhtaan sähkön ohjelman toteutumisen odotetaan vähentävän energiaperäisiä hiilidioksidipäästöjä 6 prosenttia vuosina 2020 - 2025, kun taas BKT:n odotetaan kasvavan samaan aikaan 13 prosenttia.

Lähde: EcoWatch 
Kuva: James Allan / Flickr

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit