04.05.2017, kello 16.22

Syöttötariffeista tarjouskilpailuihin

Talousvaliokunta valmis rukkaamaan tukia

Eduskunnan talousvaliokunta kannattaa siirtymistä syöttötariffeista tarjouskilpailuihin uusiutuvan energian tukipolitiikassa. Mietinnössään energia- ja ilmastostrategiasta valiokunta katsoo, että tukien pitäisi ohjautua kustannustehokkaasti parhaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin.

Talousvaliokunnan mukaan tukipolitiikan lähtökohtana pitää olla teknologianeutraalius, jolloin tarjouskilpailut ovat avoimia kaikille uusiutuvaa sähköä tuottaville teknologioille. Tuen markkinaehtoisuus tulisi valiokunnan mielestä varmistaa niin, että tuottaja kantaisi sähkön markkinahintariskiä.

Mietinnössään valiokunta esittää harkittavaksi, voitaisiinko välttämättömät tukitoimet toteuttaa esimerkiksi kiinteän preemion ja tarjouskilpailun yhdistelmänä niin, että tuki ohjautuisi teknologiasta riippumatta tarjoajalle, joka tuottaa edullisimmin tietyn määrän energiaa.

Ohjauskeinojen päällekkäisyys tunnistetaan

Talousvaliokunta sanoo useissa yhteyksissä kiinnittäneensä huomiota energiapolitiikan ohjauskeinojen päällekkäisyyteen. Erityisesti uusiutuvan energian tuet ovat osin päällekkäisiä ja ristiriitaisia päästökauppajärjestelmän kanssa.

Markkinoiden toimiessa tehokkaasti järjestelmässä ei valiokunnan mielestä tarvittaisi päästövähennystavoitteiden lisäksi päällekkäisiä tavoitteita eikä erillisiä tuki-instrumentteja.

Lisäksi talousvaliokunta pitää tärkeänä selvittää yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon investointikannustimia ja CHP-tuotannon mahdollisuuksia osallistua sähkön tuotantotuen tarjouskilpailuihin.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit