04.11.2016, kello 09.33

Energiavirasto päätti

Tehoreservin määräksi 600 MW

Energiavirasto teki ensimmäinen marraskuuta päätöksen tehoreservin määrästä ja tehoreservikauden pituudesta. Tarvittavan reservin määrä on noin 600 MW kolmen vuoden ajanjaksolle 1.7.2017 - 30.6.2020.


Haapaveden turvevoimala on yksi nykyisistä tehoreservilaitoksista

Energiavirasto käytti päätöksensä pohjana Pöyryn laatimaa selvitystyötä, jonka mukaan tehoreservijärjestelmän kokonaiskustannusten kannalta optimaalinen tehoreservin tarve on noin 400 MW.

Tämä Pöyryn arvio perustui perusskenaariossa ennakoitua korkeampaan sähkön kysyntäarvioon. Perusskenaariossa konsulttifirma arvioi tehoreservitarpeen maksimissaan 100 MW:ksi.

Energiavirasto nojasi päätöksessään korkeamman kysynnän arvioon katsoen, että tehoreservin tarve todennäköisesti kasvaa lähivuosina ennen Olkiluodon kolmannen voimalaitosyksikön valmistumista. Siksi viraston mukaan on perusteltua kasvattaa reservin määrää maltillisesti tehoreservin nykytasoon verrattuna. Nykytaso on 300 MW.

- Hyvän toimitusvarmuuden tason ylläpitämiseksi tehoreserviä tarvitaan Suomessa 1.7.2017 alkavalle tehoreservikaudelle noin 600 MW. Määrä sisältää sekä voimalaitosyksiköt sähkönkulutuksen joustoon kykenevät kohteet, päätöksen perusteluissa todetaan.

Tehoreservin hankinnan aikataulusta Energiavirasto kertoo tarkemmin, kun prosessi etenee käyttösääntöjen vahvistamisen osalta. Tämänhetkinen arvio on, että hankinta-asiakirjat voidaan julkaista joulukuussa 2016. Hankinta tulee olemaan auki noin kuukauden ajan.


Päätös tehoreservin tarpeesta


Kuva: Kanteleen Voima

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit