15.10.2015, kello 13.14

Vesisähkön tuotanto syyskuussa huippulukemiin

Teollisuuden sähkönkäyttö väheni

Suomi käytti sähköä syyskuussa 6109 gigawattituntia. Tämä on 0,7 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Teollisuus vähensi sähkönkäyttöään, mutta kotitalouden lisäsivät sitä.

Vesisähkön tuotanto ponkaisi huimaan nousuun syyskuussa.

Vesisähkön ja tuulisähkön tuotanto kasvoivat huimiin lukemiin syyskuun aikana. Vesivoimalaitokset jauhoivat syyskuussa sähköä 1264 gigawattituntia, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Tuulisähkön tuotanto ylsi myös reippaisiin kasvulukuihin. Syyskuun tuotantomäärä 165 gigawattituntia on noin 66 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Vesisähkön kasvua vauhditti ennen kaikkea hyvä vesitilanne — kotimainen vesisähkö ei kuitenkaan näytä korvanneen ainakaan sähkön tuontia Ruotsista, joka kasvoi syyskuussa viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Tuulisähkön kasvaneista tuotantolukuja avitti todennäköisesti voimalaitoskapasiteetin kasvu. Myös tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulisähkön tuotantolukuihin.

Lämpövoimalaitokset tuottivat syyskuussa sähköä yli 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin syyskuussa. Tilastollisesti lämpövoimalaitoksiksi lasketaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset sekä pelkästään sähköä tuottavat lämpövoimatekniikkaan perustuvat erillistuotantolaitokset. Erillistuotantolaitoksissa tuotetun sähkön määrä väheni peräti 45 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna — yhteistuotantolaitosten jauhaman sähkön määrä kutistui vähemmän — noin 15 prosentilla.

Syyskuun sähköntuotantopaletissa ydinvoiman osuus oli suurin. Ydinvoimalaitosten tuottamat 1764 gigawattituntia ovat noin kolmannes syyskuussa tuotetusta sähköstä.

Ruotsi suurin tuontimaa

Sähköä tuodaan Suomeen eniten Ruotsista. Syyskuussa ruotsalaista sähköä tuotiin 1447 gigawattituntia mikä on vajaat 14 prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Virosta sähköä tuotiin vain gigawattitunti ja Norjasta kahdeksan gigawattituntia.

Syyskuinen Venäjän tuonti – 218 gigawattituntia – on yli 40 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten syyskuussa. Tänä vuonna sähkön tuonti Venäjältä näyttää kuitenkin kasvaneen viime vuoteen verrattuna. Vuoden alusta syyskuun loppuun päättyvällä kaudella Venäjältä tuotiin sähköä 2931 gigawattituntia — viime vuonna samalla jaksolla sitä tuotiin 1920 gigawattituntia. Takavuosien huippuluvut Venäjän tuonnissa ovat kuitenkin vielä kaukana — esimerkiksi vuonna 2010 venäläistä sähköä tuotiin Suomeen 11 638 gigawattituntia.

Syyskuussa sähköä vietiin Suomesta vain Viroon. Virolaisten hankkivat syyskuussa 326 gigawattituntia suomalaista sähköä, kun vuosi sitten syyskuussa kauppoja tehtiin 237 gigawattitunnin edestä.

Teollisuus käytti vähemmän

Syyskuussa teollisuus käytti sähköä 2,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Kesällä alkaneen teollisuuden sähkönkäytön lievän kasvun katkaisi ammattiyhdistysliikkeen mielenilmaisu, joka pysäytti sähkön käytön kannalta suuria laitoksia — jo muutamien päivien seisokit näkyvät kuukausitilastoissa. Teollisuus on myös raportoinut joidenkin suurten teollisuuslaitosten huoltotöistä, mikä on vähentänyt teollisuusprosesseissa tarvittavaa sähköä. Samalla myös teollisuuden oma sähköntuotanto supistui.

Teollisuuden sähkönkäytön trendi on ollut koko alkuvuoden laskeva. Kuukausikohtaiset muutokset sähkönkäytön vähenemisessä ovat vaihdelleet prosentin kymmenyksistä viiteen prosenttiin. Esimerkiksi toukokuussa teollisuuden sähkönkäyttö väheni 5,1 prosentilla edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna. Kesäkuussa ja heinäkuussa teollisuuden sähkön käyttö kasvoi parilla prosentilla — elokuussa kasvua oli enää 0,5 prosenttia.

Sähkön "muu kulutus", eli lähinnä kotitalouksien käyttämä sähkö, kasvoi syyskuussa 1,5 prosentilla. Kotitalouksien sähkönkäyttö on kasvanut kuukausittain noin prosenttiyksiköllä koko vuoden — tammikuuta lukuun ottamatta, jolloin kulutus väheni lähes seitsemän prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit