06.03.2018, kello 15.51

Uuden analyysin johtopäätöksiä

Tiukennuksia EU:n ilmastotavoitteisiin?

Energian pääosaston tekemä tuore päivitys komission marraskuussa 2016 esittelemästä puhtaan energian paketista tulee johtopäätöksiin, joiden mukaan EU:n uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden vuoden 2030 tavoitteita voitaisiin kiristää.

EURACTIV-media on saanut käsiinsä vielä julkaisemattoman dokumentin, jossa uusiutuvien ja energiatehokkuuden skenaarioita on päivitetty nopeasti halventuneiden aurinko- ja tuulisähkön kustannusten mukaisesti.

Ilmasto- ja energia-asioista vastaava komission tiedottaja Anna-Kaisa Itkonen vahvisti EURACTIVlle, että uutta päivitystä koskeva dokumentti valmistui torstaina 1.3. ja että se kierrätetään nyt parlamentissa ja neuvostossa.

Komission vuoden 2016 lopulla esittelemässä puhtaan energian paketissa uusiutuvan energian lisäystavoite on 27 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja energiankulutuksen leikkausta kuvaava energiatehokkuustavoite on 30 prosenttia. Uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat paketin kaksi keskeisintä elementtiä

Anna-Kaisa Itkonen

Joulukuussa 2017 jäsenmaista koostuva energianeuvosto asettui kannattamaan komission esittämää 27 prosentin lisäystavoitetta uusiutuvalle energialle, mutta Euroopan parlamentti äänestikin myöhemmin selvästi korkeamman tavoitteen eli 35 prosentin puolesta.

Neuvoston ja parlamentin on päästävä yksimielisyyteen, ennen kuin laki uusine tavoitteineen voidaan hyväksyä. Komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvottelut asiakokonaisuudesta alkoivat maaliskuun alussa ja niistä ennakoidaan erittäin tiukkoja.

Miljardien eurojen säästöjä

Komission dokumentissa politiikkaskenaariot on päivitetty oletuksilla, joissa uusiutuvan energian teknologia halpenee huomattavan nopeasti. Käytännössä se tarkoittaa, että investointien arvo uusiutuvan energian kapasiteettiin/ MW laskee, vaikka investointien määrä jatkaakin voimakasta kasvua.

Uuden arvion mukaan 27 prosentin tavoitteessa syntyy 2,9 miljardin euron vuotuiset säästöt ajanjaksolla 2021-30 verrattuna aiempiin arvioihin. Vastaavasti ajanjaksolla 2021-2050 vuotuinen säästö on peräti 6.9 miljardia euroa.

Investoinneissa koko sähköntuotantokapasiteettiin saavutetaan dokumentin mukaan noin 14 miljardin euron säästöt, kun ajanjaksolla 2021-2030 samaan uusiutuvan energian tavoitteeseen riittävät 380 miljardin euron investoinnit aiemman 394 miljardin arvion sijasta.

Kun nämä kaikki suhteutetaan uusiutuvan energian tukikustannuksiin, joista veronmaksajat pääasiassa vastaavat, tulee heillekin hyötyä sähkön hinnan muodossa. Hintojen arvioidaan laskevan 4 prosenttia ajanjaksolla 2021-2030 ja 0,5 prosenttia ajanjaksolla 2030-2050.

Asumissektorilla lämpöpumppujen käyttö sekä lämmitykseen että viilennykseen kasvaa merkittävästi uusiutuvan energian korkeampien tavoitteiden ansiosta. Kunnianhimon asteesta riippuen kasvu vaihtelee 13:sta 122 prosenttiin. Ja kuljetuspuolella sähköisten ajoneuvojen määrä lisääntyy niin ikään kunnianhimotason mukaisesti.

Neuvostoa patistellaan yhteiseen ruotuun

- Päivitetyt luvut tuovat aivan uuden kontekstin meneillään oleviin puhtaan energian paketin neuvotteluihin, sanoo CAN Europen uusiutuvan energian politiikan koordinaattori Jean-Francois Fauconnier. CAN Europe on ilmasto- ja energia-asioihin keskittyneiden kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, johon Suomesta kuuluu Luonto-Liitto.

Fauconnierin mielestä uusien lukujen pitäisi toimia herätyskellon tavoin neuvostolle. Sen sijaan että jäsenvaliot takertuvat kunnianhimottomiin ja aikansa eläneisiin päämääriin, niiden pitäisi liittyä komission ja parlamentin perään kuuluttamiin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.

Belgialainen sosialistimeppi Kathleen Van Brempt on samoilla linjoilla todetessaan, että komission uusi tarkastelu paljastaa sen, minkä jokainen alan ihminen on jo kauan tiennyt – että EU:lla on kyky ja sen tähden myös velvollisuus olla kunnianhimoisempi uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteissaan.

- Ainoastaan Euroopan parlamentin hyväksymät tavoitteet – minimissään 35 prosentin sitova tavoite lisätä energiatehokkuutta ja samainen 35 prosentin sitova tavoite uusiutuvien osuudeksi energiapaletissa vuoteen 2030 mennessä – takaa sen, että EU täyttää Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet, Van Brempt jatkaa.

”Canete avoimesti tavoitenostojen kannalla”

Vaikka päivitysdokumentti ei muuta komission virallista esitystä, sen arvioidaan antavan eväitä parlamentin ja neuvoston välisiin keskusteluihin. Ainakin useimmat europarlamentaarikot aikovat puhua sen puolesta sekä vedota tieteeseen ja asiantuntijoihin.

Ansa-Kaisa Itkonen kommentoi EURACTIVelle sähköpostitse, että päivitystarkastelun jakelu ei tarkoita sitä, että komission asemointi meneillään olevissa epävirallisissa neuvotteluissa olisi jotenkin muuttunut; tässä vaiheessa proseduuria komissio pysyy alkuperäisessä kannassaan.

EURACTIV arvioi kuitenkin, että päivitysanalyysi on viimeisin merkki siitä, että uusiutuvien edistämisessä EU-johto on painanut kaasua sitten puhtaan energian paketin aikatauluttamisen marraskuussa 2016. Energia- ja ilmastokomissaari Miguel Arias Cañete kampanjoi nyt avoimesti nostaakseen EU:n kunnianhimon tasoa uusiutuvissa ja energiatehokkuudessa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit