20.06.2017, kello 15.30

ET:n Leskelä Ollilan teeseistä:

Toteutuksen tueksi poliittinen tahto

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää Jorma Ollilan selvitystä varteenotettavana askeleena lisätä ja syventää pohjoismaista energiayhteistyötä. Mutta Leskelän mielestä selvitysmiehen hahmottama yhteinen visio ei toteudu ilman vahvaa poliittista tahtoa ja johtajuutta.


Jorma Ollila esitteli Oslossa pohjoismaista energiayhteistyötä koskevan raporttinsa tiistaina 20.6.2017


Jukka Leskelän mukaan Ollilan esittämät tavoitteet edellyttävät Pohjoismaiden vaikutusvallan kasvattamista ja se vaatii puolestaan poliittista tahtoa ja johtajuutta, jota Energiateollisuus nyt odottaa pohjoismaisilta ministereiltä.

     Jukka Leskelä

- Mikäli Pohjola haluaa pysyä edelläkävijän asemassa, se ei voi asettua lepäämään laakereilla, Leskelä sanoo ja jatkaa että Ollila on selvittänyt kehitysmahdollisuuksia tuoreista näkökulmista ja että hän on tarttunut oikeisiin kysymyksiin.

Yhteistyö on Leskelän mukaan viime vuosina taantunut ja siihen tarvitaan uutta puhtia, jota voidaan saada esimerkiksi Ollilan ehdottamin tavoin tarkastella maiden välisiä eroja investointikohteina. Isoja eroja on Ollilan mainitsemissa veroissa ja tariffeissa, mutta myös vaikkapa lupamenettelyissä.


Pekka Salomaa: Rivakka etenemisesitys myönteistä

Energiateollisuus ry:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa sanoo ET:n kannattavan yhdessä pohjoismaisten sisarjärjestöjensä kanssa vahvasti Ollilan ehdotusta sähkömarkkinoita kehittävästä sidostahofoorumista, joka osallistuisi myös yhteisten EU-kantojen valmisteluun.

Salomaan mukaan Energiateollisuus on Ollilan kanssa samaa mieltä siitä, että yhteistyössä tulee edetä rivakasti, erityisesti eurooppalaisen energiasääntelyn uudistuksen ollessa juuri käsiteltävänä.

- Selvitys jättää kuitenkin paljon ministerineuvoston myöhempään valmisteluun ja korostaa tarvetta tuoda konkreettisia ehdotuksia seuraavaan Pohjoismaiden energiaministerien kokoukseen marraskuussa.


TAUSTA:

Jorma Ollila  sai tammikuussa 2016 tehtäväkseen silloiselta työ- ja elinkeinoministeriltä Olli Rehniltä selvittää pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämisestä seuraavien 5–10 vuoden aikana. Selvitystyön tekeminen venähti odotettua pidempään useasta syystä, mutta noin puolentoista vuoden työrupeaman jälkeen 20.6.2017 Ollila luovutti Oslossa ehdotuksena Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja neuvoston puheenjohtajamaan Norjan energiaministerille Terje Søviknesille.

Ollilan 14 ehdotusta ovat:

 1. Laaditaan pohjoismaiselle energiayhteistyölle visio
 2. Toteutetaan pohjoismaisia vertaisarviointeja ennen kansallisten politiikkojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa
 3.  Käytetään pohjoismaista ääntä strategisesti, jotta se voimistuisi ja aktivoituisi
 4. Moninkertaistetaan tämänhetkisen pohjoismaisen tutkimustoiminnan vaikutus kartoittamalla ja virtaviivaistamalla sitä
 5. Luodaan pohjoismaiselle energiatutkimusyhteistyölle visio
 6.  Hyödynnetään Mission Innovation -aloitetta pohjoismaisten vahvuusalueiden luomiseksi ja vahvistamiseksi. Aloite pyrkii lisäämään puhtaan energian globaalia innovointia.
 7.  Edistetään pohjoismaisia vahvuusalueita perustamalla 67 miljoonan euron pohjoismainen tutkimus- ja demonstraatio-ohjelma
 8.  Perustetaan pohjoismainen energia-alan tohtoriohjelma ja muutetaan koeympäristöt uusiksi vahvuusalueiksi
 9. Asemoidaan pohjoismaisia energiaratkaisuja globaalisti ja luodaan sen pohjalta pohjoismainen vientistrategia
 10. Optimoidaan pohjoismaista investointiympäristöä
 11. Luodaan yhteys kansallisesta kehitysyhteistyöstä pohjoismaiseen energiayhteistyöhön
 12.  Uudistetaan sähkömarkkinayhteistyön poliittinen visio
 13. Kehitetään pelkän energian sähkömarkkinoita
 14. Perustetaan pohjoismainen sähkömarkkinafoorumi varmistamaan oikeiden päätösten teko oikeaan aikaan

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / LEHTIKUVA

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit