09.12.2015, kello 08.31

Energiaregulaattoreiden valvontaraportti vuodelta 2014:

Tukkuhintojen lasku ei heijastunut vähittäishintoihin

Energian tukkumarkkinahinnat jatkoivat laskuaan EU:ssa vuonna 2014. Se ei kuitenkaan heijastunut vähittäishintoihin, jotka sähkön osalta nousivat viime vuonna keskimäärin 2,6 prosenttia ja kaasun osalta vastaavasti 2,1 prosenttia.

Kotitalousasiakkaat eivät siis hyötyneet tukkuhintojen laskusta, mutta sen sijaan omilla erityissopimuksillaan toimivat teollisuusasiakkaat hyötyivät, toteavat energiavalvontaviranomaisten EU-elin ACER ja regulaattoreiden oma kattojärjestö CEER julkistamassaan yhteisraportissa ( Market Monitoring Report).

– Kilpailua pitää olla sekä tukku- että vähittäismarkkinoilla, jotta kuluttajat hyötyvät täysimääräisesti markkinoiden vapauttamisesta, ACERin johtaja Alberto Pototschnig sanoi ja muistutti, että vain puolet kotitalousasiakkaan energialaskusta on kilpailutettavissa.

Energian sisämarkkinoiden yhdistymistä on Pototschnigin mukaan jatkettava ja tiivistettävä entisestään, sillä turhista sähkövirroista koituu eurooppalaisille joka vuosi jopa miljardin euron hyvinvointitappiot.

Tuttua mantraa markkinaintegraatiosta

Valvontaviranomaiset ovat kirjanneet raporttiinsa tutun mantran: kaasu- ja sähkömarkkinoiden tavoitemallin täydellinen toteuttaminen, uusiutuvien yhdistäminen markkinoihin vähintään kustannusvastaavasti ja rajayhteyksien mahdollisimman tehokas käyttö.

Sähkömarkkinoiden yhdistäminen on jo toki tehostanut siirtokapasiteetin käyttöä ja hinnanmuodostusta. Siksi yhä yhteismarkkinoiden ulkopuolella olevien jäsenmaiden tulisi raportin mukaan ripeästi liittyä markkinamekanismiin.

Myös kaasumarkkinoilla hinnat ovat lähentyneet toisiaan, niin eri maiden välillä kuin lyhyt- ja pitkäaikaisten sopimusten välillä. Vaikka eroja edelleen on, katsovat regulaattorit, että infrastruktuurin tehdyt investoinnit ovat selvästi tuottaneet tulosta.

Suurimmat haasteet energiamarkkinoiden yhdistämisessä kohdistuvat Baltiaan ja Euroopan kaakkoisosiin. Regulaattoreiden raportin mukaan näillä alueilla tukkumarkkinoiden ja hinnanmuodostuksen läpinäkyvyyttä on parannettava sekä kehitettävä infrastruktuuria siihen suuntaan, että se hyödyttää markkinaintegraatiota.

Hyötyvätkö kuluttajat?

Vaikka alentuneet markkinahinnat eivät useissa jäsenmaissa ole johtaneet halvempiin vähittäishintoihin, tarjoavat ensimmäisinä markkinat avanneiden maiden energiayhtiöt asiakkailleen enemmän valinnan mahdollisuuksia, kuten tietyn ajan kiinteähintaisia sopimuksia.

Siitä huolimatta vähittäismarkkinoiden ovat edelleen keskittyneet - ja kaasumarkkinat sähkömarkkinoitakin keskittyneemmät.

Kaasu sähköäkin keskittyneempää

ACERin ja CEERin hallitusten puheenjohtaja brittiläinen Lord Mogg toteaa asiakkaiden valituksista, että yli puolet niistä liittyy hintoihin, sopimuksiin ja laskuihin. Hänen mielestään vähittäismarkkinoiden parantamisen eteen on tehtävä paljon töitä, jotta saavutetaan asiakkaiden luottamus niin tiedon kuin palveluiden saannissa.

– Vielä niinkin pitkään kuin seitsemän vuotta markkinoiden vapauttamisen jälkeen yli 80 prosenttia eurooppalaisista kuluttajista on jäänyt alkuperäisen energiantoimittajansa asiakkaaksi. Senkin vuoksi hyvin toimivien markkinoiden edistäminen on valvontaviranomaisten ydintehtäviä, Mogg korostaa.

Kuvat: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit