11.06.2015, kello 14.54

Ilmastopaneeli evästää hallitusta kahdeksan kohdan ohjelmalla

Tuontienergiasta eroon

Hallituksen linjaus korvata fossiilista tuontienergiaa kotimaisilla polttoaineilla miellyttää Suomen ilmastopaneelia. Ilmastopaneeli evästää hallitusta kahdeksan kohtaa sisältävällä ohjelmalla.

Suomen ilmastopaneelin kahdeksan konkreettista kohtaa sisältävä evästys perustuu ilmastopaneelin selvitystyöhön ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Ensimmäiseksi ilmastopaneeli patistelee hallitusta ryhtymään viime viikon maanantaina voimaan tulleen ilmastolain toimeenpanoon. Laki edellyttää raportointikäytäntöjen ja toteuttamisvastuiden määrittelemistä. Samalla Suomen ilmastopaneelista on muodostettava tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, jolle on varattava riittävät taloudelliset resurssit.

Seuraavaksi Suomessa pitäisi miettiä, miten ilmastomuutoksen vaikutuksiin voidaan sopeutua. Ilmastoalttiita toimialoja Suomen ilmastopaneelin mielestä ovat maa- ja metsätalous sekä yhdyskunnat. Ilmastoriskien arvioimista varten on luotava arviointimenetelmät ja miettivä, miten aineistoa kerätään ja käsitellään.

Kivihiilestä irtautumista varten tarvitaan toimenpidesuunnitelma. Suomen ilmastopaneelin mielestä kivihiilen korvaaminen biopolttoaineilla yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa on haastavaa. Sitä varten tarvittaisiin erillinen strategia fossiilisten polttoaineiden korvaamisen nopeuttamiseksi.

— Metsiin perustuva biotalous on Suomen talouden ja viennin kannalta avainasemassa, Suomen ilmastopaneeli huomauttaa. Siksi metsien käyttöä on kehitettävä ilmastokestävästi. Samalla metsien hyödyntämisessä on syytä varautua lisääntyviin taloudellisiin, teknologisiin, biologisiin ja ilmastopoliittisiin mahdollisuuksiin — ja riskeihin.

Maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen pitäisi lannoitteiden käytön ja kotieläinten metaanin sijasta kohdistaa maankäytön ratkaisuihin. Ilmastopaneelin mielestä tämä tarkoittaa mm. turvemaiden raivauksesta pidättäytymistä ja ylimääräisten peltojen metsittämistä.

Liikenteessä Suomen ilmastopaneeli nostaisi toisen sukupolven biopolttoaineiden osuutta. Erityisesti biodieselin osuuden kasvattaminen vähentää tehokkaasti liikenteen fossiilisia päästöjä.

Näiden lisäksi tutkimusta pitäisi vahvistaa ilmastopolitiikan kannalta strategisilla aloilla. Samalla kansalaisia on syytä aktivoida vapaaehtoiseen ilmastotyöhön.

Ilmastopaneelin evästyksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit