31.03.2017, kello 10.14

Puupellettivuosi 2016:

Tuotanto supistui — käyttö kasvoi

Suomessa tuotettiin energiakäyttöön tarkoitettuja puupellettejä 271 000 tonnia viime vuonna. Tämä 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pellettien käyttö sen sijaan saavutti uuden ennätyksen — voimalaitoskäyttö kasvoi kolmanneksen.

Puupellettien tuotanto Suomessa, niiden vienti ja tuonti vuonna 2016.

Suomessa tuotetun puupelletin määrä on supistunut jo useina peräkkäisinä vuosina. Viime vuonna Suomessa tuotettiin 271 000 tonnia puupellettejä. Tämä on kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tuotannon huippuvuosi oli vuonna 2008, jolloin pellettejä valmistettiin 373 000 tonnia.

Suomalaisten pellettien kysyntä maailma väheni. Vientiin Suomessa valmistettuja pellettejä päätyi viime vuonna enää 34 000 tonnia — yli 40 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pellettivienti ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin vähäistä.

Myös pellettien tuonti notkahti. Pellettien tuonti painui viime vuonna 50 000 tonniin, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Suurin osa tuontipelletteistä — 98 prosenttia — ostetaan Venäjältä. Suomalainen puupellettivienti taas kohdistuu pääasiallisesti Tanskaan ja Ruotsiin.

Pellettien käyttö kasvoi ennätykseen

Pellettivalmistuksen supistumisesta huolimatta puupelletit paloivat iloisesti voimalaitosten ja lämpökeskusten kattiloissa ympäri vuoden. Lämpökeskusten ja voimalaitosten puupellettitilaukset kasvoivat peräti kolmanneksella vuoteen 2015 verrattuna — energiantuotantoa varten toimitettujen puupellettien kokoistoimitukset nousivat 244 000 tonniin.

Puupellettien kotimaisen kysynnän kasvu johtui yksinomaan lämpökeskus- ja voimalaitoskäytön kasvusta. Kotitalouksissa ja maatiloilla pellettien käyttö on vakiintunut jo vuosia sitten 58 000 tonniin.

Puupellettien kokonaiskulutus Suomessa oli viime vuonna 302 000 tonnia. Näin korkealla puupellettien kysyntä ei ole ollut koskaan aikaisemmin Suomessa. Yksi syy kysynnän kasvuun oli pellettien tuonnin supistuminen, mikä lisäsi Suomessa valmistettujen pellettien kysyntää. Puupellettien kasvanut kysyntä tyydytettiin osin vanhojen varastojen purkamisella.

Puupelletit-tilasto kattaa vuositiedot puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta ja kotimaiseen pellettituotantoon perustuvasta kulutuksesta. Tuotantotiedot kerätään kaikilta tunnetuilta puupellettien valmistajilta Suomessa. Puupellettien vienti- ja tuontitiedot perustuvat Tullin ulkomaankauppatilastoihin. Tilastoja ylläpitää Luonnonvarakeskus.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit