04.03.2020, kello 15.27

Suomalaisten mielipiteitä tuulivoimasta

Tuulivoima ei haittaa

Reippaasti lisääntynyt tuulivoimarakentaminen ei ole juurikaan vaikuttanut negatiivisesti suomalaisten elämään. Tuoreen tutkimuksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta pitää tuulivoimaa hyvänä asiana.

Suomalaisten suhde tuulivoimaan on muuttunut. Asenteet ovat kääntyneet myönteisiksi samalla, kun tuulivoimalaitosten määrä kasvaa. Tuoreen kansalaiskyselyn perusteella 79 prosenttia suomalaisista suhtautuu neutraalisti tai positiivisesti tulivoiman lisärakentamiseen. Ainoastaan viisi prosenttia kyselyyn vastanneista sanoo, että tuulivoimalaitokset ovat ankeuttaneet heidän elämäänsä.

Tuulivoimalaitosten määrä Suomessa on kuusinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viime vuoden lopulla Suomessa oli noin 750 tuulivoimalaitosta. Samalla tuulivoiman arkipäiväistyminen ja tuulisähkön mahdollisuudet tuoda helpotusta ilmastomuutoksen torjuntaan ovat vaikuttaneet asenneilmapiiriin. Kyselyn perusteella moni tietää, että tuulisähköllä voidaan korvata ilmaston kannalta haitallisia energiamuotoja. Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän teettämän tutkimuksen mukaan tämä oli tärkein positiiviseen suhtautumiseen vaikuttava tekijä.

Edullista sähköä markkinoille

Kyselyyn vastanneiden mielestä tuulivoimalaitoksilla voidaan tuottaa sähköä halvemmalla kuin muilla tuotantomuodoilla. Siksi tuulivoimaa on helppo kannattaa. Näin ajattelee yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Tästä huolimatta vain neljännes vastaajista tietää, että Suomessa tuulivoimalaitoksilla voidaan tuottaa kannattavasti sähköä ilman valtion taloudellista tukea. Ilmeisesti monen mielessä on yhä taannoin käyty keskustelu valtiolle kalliiksi käyneestä syöttötariffitukijärjestelmästä. Sittemmin syöttötariffijärjestelmästä luovuttiin ja nykyisin tuulivoimalaitoksia rakennetaan jo ilman julkista tukea.

Pilaavatko tuulivoimalaitokset suomalaisen kansallismaiseman? Kyselyyn vastanneiden enemmistön mielestä eivät pilaa. 63 prosenttia vastaajista toteaa, että tuulivoimalaitokset ovat sovitettavissa hyvin suomalaiseen maisemaan.

Kansalaiset näyttävät myös tietävän sen, että tuulivoimalaitokset ovat kuntien kannalta tärkeä tulonlähde. Voimalaitosten omistajat maksavat kunnille kiinteistöveroa, joka on sitä paitsi korkeampi kuin muunlaisten kiinteistöjen omistajien maksa vero.

Mikä tuulivoimassa huolettaa?

Neljännes kyselyyn vastanneista on huolissaan tuulivoiman vaikutuksista eläimiin, mutta yli 40 prosenttia ei usko tuulivoiman vaikuttavan eläinten elinolosuhteisiin. Reilu kolmannes ei kuitenkaan osaa ottaa kantaa asiaan. Jakolinjat ovat lähes samanlaiset, kun tiedustellaan tuulivoiman vaikutuksia luontoon ja ympäristöön.

Euroopassa ja Suomessa on tutkittu myös tuulivoiman terveysvaikutuksia ihmisiin. Kyselyyn vastanneista 15 prosenttia on huolissaan tuulivoiman terveysvaikutuksista, mutta 54 prosenttia ei usko sellaisia olevan. Tässäkin tapauksessa kolmannes vastaajista on epätietoisia.

Tutkimuksen toteutti Voimaa Tuulesta -yhteenliittymän toimeksiannosta Pohjoisranta BCM Oy. Kyselyyn vastasi tuhat suomalaista viime vuoden loka-marraskuun aikana.

Voimaa Tuulesta on kahdeksan Suomessa toimivan tuulivoimayhtiön yhteenliittymä. Yhteenliittymän jäsenet omistavat Suomessa yhteensä 98 tuulivoimalaitosta ja rakenteilla on saman verran. Kun kaikki laitokset ovat valmiita, on yhteenliittymä investoinnit suomalaiseen tuulivoimaan yhteensä neljä miljardia euroa. Tällä panostuksella yhteenliittymä tuottaa tuulisähköä noin 360 megawatin teholla.

Voimaa Tuulesta -yhteenliittymään kuuluvat Energiequelle Oy, ABO Wind Oy, Megatuuli Oy, Valorem Oy, Infinergies Finland Oy, wpd Finland Oy ja Eurus Energy.

KAINALOSSA

Talvi on tuulisähkön aikaa

Suomalaiset tuulivoimalaitokset jauhavat sydäntalven kuukausina selvästi enemmän sähköä kuin kesällä. Viime vuonna maaliskuu oli vuoden paras tuulisähkökuukausi. Silloin tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 706 000 megawattituntia. Joulukuussa tuulisähköä syntyi lähes yhtä paljon: 705 000 megawattituntia. Helmikuun saalis oli 654 000 megawattituntia.

Sen sijaan kesäkuu ja heinäkuu olivat heikompia. Heinäkuun kertymä 305 000 megawattituntia oli enemmän kuin puolet pienempi talvikuukausiin verrattuna.

Tuoreen kansalaiskyselyn perusteella vain viisi prosenttia suomalaisista tietää, että talvella tuotetaan eniten tuulisähköä. Monissa mielikuvissa talvella ei tuule.

Energiatilastojen mukaan talvi ja kevät ovat kuitenkin selvästi tuottoisampia kuin syksy ja kesä. Kesä on tuulisähkön kannalta surkeinta aikaa — samoin alkusyksy.

Tuulivoimalaitoskapasiteetti Suomessa oli viime vuonna vajaat 2300 megawattia. Ne tuottivat yhteensä 5 987 000 megawattituntia sähköä. Tällä katettiin seitsemän prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä viime vuonna.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit