12.06.2015, kello 10.02

Helsinki selvittää kaupunkilaisten tuulivoimanäkemyksiä

Tuulivoimaa pääkaupunkiin?

Tuulivoimalaitosten rakentaminen Helsingin edustalle on yksi keinon vähentää pääkaupungin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Kyselytutkimuksella kartoitetaan kansalaisten näkemyksiä kaupungin edustalle mahdollisesti sijoitettavista tuulivoimalaitoksista.

Mitä ajattelet siitä, jos Helsingin rannikolle noin 1–2 kilometrin päähän rantaviivasta pystytettäisiin tuulivoimalaitoksia? Kuvassa voimalaitokset on sijoitettu tälle etäisyydellä. Tornin korkeus on 100 metriä ja siipien pituus 70 metriä.

Helsingin tavoite on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman lisääminen Helsingin energiapalettiin on yksi keino tavoitteen saavuttamisessa. Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman rakentamista olisi tarkoitus lisätä merkittävästi. Koska Helsinki on kokon vuoksi suuri energiankuluttaja, liittyy hiilidioksidipäästöjen vähentäminen kaupungin energiantuotantomuotoihin ja voimalaitosten polttoainevalintoihin.

Päätösten tueksi halutaan kerättä kansalaisten mielipiteitä tuulivoimalaitosten rakentamisesta ja esimerkiksi niiden sijoittamisesta kaupungin edustalle merelle. Kaupunkilaiset voivat ottaa nettikyselyn avulla kantaa asiaan osoitteessa www.tuulivoimakysely.fi. suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kysely on avoinna elokuun loppuun asti.

Vastaajat voivat kertoa näkemyksensä siitä, pitäisikö tuulivoiman tuotantoa lisätä Helsingissä ja miten tuulivoiman rakentaminen vaikuttaisi Helsingin imagoon ja maisemaa. Kyselyssä kartoitetaan myös mahdollisia paikkoja tuulivoimaloiden rakentamiselle — tai mihin tuulivoimaa ei missään tapauksessa saisi rakentaa.

Vastaajilta tiedustellaan myös miten he kokevat ajatuksen tuulivoimalaitosten rakentamisesta merialueella, mikä olisi sopiva etäisyys rannasta tai voisiko tuulivoimalaitoksia pystyttää satama-alueille, nykyisille voimalaitosalueille tai täyttömaa-alueille esimerkiksi Vuosaareen tai Malminkartanoon.

Kysely on osa Helsingin kaupungin ”Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet” –selvitystä, jota kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee vuoden 2015 aikana. Työ ohjaa jatkossa tuulivoimaan liittyvää suunnittelua Helsingissä. Kyselyn tulokset muodostavat osan tuulivoiman sijoittamista ohjaavista periaatteista.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit