27.08.2015, kello 14.14

Tuulivoiman meluhaitoille ohjearvot

Tuulivoimalaitosten meluhaitoille on saatu aikaiseksi ohjearvot. Valtioneuvosto päätti asiasta tänään. Selkeät ohjeet helpottavat tuulivoimarakentamista ja asemakaavoitusta.

Tuulivoimalaitosten meluhaittoja koskevia ohjeita on odotettu pitkään. Asetustasoista ohjeistusta on odotettu kärsimättömästi. Ohjeet helpottavat tuulivoimarakentajien toimia, kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten työtä sekä tuulivoimapaikkakuntien asukkaita.

— Tämä piristää tuulivoimarakentamista. Samalla voidaan varmistaa se, että tuulivoimasta ei aiheudu terveyshaittoja tai muitakaan kohtuuttomia rasituksia lähialueen ihmisille, toteaa Energiateollisuus ry:n johtaja Jukka Leskelä.

Uusi asetus säätelee eri alueiden melutasoa, joka ei saa ylittyä mikäli alueelle rakennetaan tuulivoimalaitoksia. Asetuksen mukaan pysyvän ja loma-asutuksen melutason ohjearvo voi olla päivällä korkeintaan 45 desibeliä ja yöllä korkeintaan 40 desibeliä. Hoito- ja oppilaitoksien, virkistys- ja leirintäalueiden sekä kansallispuistojen melutasosta asetus määrää erikseen. Ohjearvoja sovelletaan maankäytön suunnittelussa sekä lupa- ja valvontaprosesseissa.

Tähän asti tuulivoimalaitoksiin sovellettava melutason säätely ei ole ollut yhteneväistä. Toisinaan on sovellettu vuodelta 1992 peräisin olevia yleisiä ympäristömelun ohjearvoja — toisinaan ympäristöministeriön vuonna 2012 julkistamia ohjeita, joissa melutaso on alhaisempi.

Tuulivoimalaitosten melutasoa säätelevä uusi asetus pohjautuu Työterveyslaitoksen laatimaan selvitykseen. Laajan selvityksen taustalla on tuoretta kansainvälistä tutkimustietoa tuulivoimalaitosten aiheuttamista terveys- ja viihtyisyysvaikutuksista. Selvitys sisältää myös vertailutietoa muiden maiden käytäntöihin. Tämän perusteella uusi asetus on linjassa esimerkiksi Ruotsin ja Saksan lainsäädännön kanssa. Asetus noudattaa myös viime vuonna voimaantulleen uuden ympäristönsuojelulain periaatteita.

Tuulivoimalaitosten melumallinnuksesta ympäristöministeriö antoi yksityiskohtaiset ohjeet jo vuonna 2014.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit