07.03.2017, kello 13.48

Infraäänten mittausta ja kirjallisuuskatsausta

Tuulivoiman terveyshaitat syyniin

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää kevään aikana selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Hallitus sopi selvityksen teosta viime marraskuussa antaessaan kansallisen energia- ja ilmastostrategian eduskunnalle.

Selvityksen tekee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Selvitystyöhön, joka koostuu ensi vaiheessa infraäänten mittauskampanjasta ja kirjallisuuskatsauksesta, osallistuu myös asiaan perehtyneitä erikoislääkäreitä.

Infraäänten mittauskampanjassa selvitetään, mitkä ovat tuulivoiman tuotantoalueiden ympäristössä esiintyvät keskimääräiset infraäänitasot ja ovatko ne korkeammat kuin muualla. VTT vastaa mittausten laadun varmistamisesta ja kertyvän mittausaineiston analysoinnista.

Mittauksia tehdään useista pisteistä kahden tuulituotantoalueen välittömästä läheisyydestä ja eri etäisyyksiltä voimaloista. Vertailun vuoksi infraääniä mitataan myös luonnonhiljaisella alueella, kaupunkialueella ja kadun varrella.

Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään sekä tuulivoimamelun että infraäänen haittoja. Tavoitteena on koota yhteen olemassa oleva tieto melun ja infraäänen terveyshaittojen mahdollisista vaikutusmekanismeista sekä arvioida terveyshaittoihin liittyviä epävarmuuksia ja lisätutkimustarpeita.

Ympäristöhaittojen osalta Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) tekee kirjallisuusselvityksen linnusto- ja lepakkovaikutuksista. Siinä pyritään käsittelemään sekä törmäyskuolemista johtuvia suoria vaikutuksia että epäsuoria vaikutuksia, kuten elinympäristön muutoksia aiheuttavia vaikutuksia.

Terveys- ja ympäristöhaittoja koskevat selvitykset aiotaan julkaista toukokuun aikana.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit