30.09.2015, kello 13.59

Viestintävirasto koonnut työryhmän

Tuulivoimaongelmia ratkotaan yhteistyöllä

Viestintävirasto on ryhtynyt energia- ja telealan toimijoiden kanssa yhteistyöhön, jonka tavoitteena on poistaa tuulivoimapuistojen aiheuttamia haittoja radiojärjestelmiin. Yhteistyöllä tähdätään siihen, että ongelmat voitaisiin poistaa sopimalla vastuiden jakamisesta ilman uutta lainsäädäntöä.

Tuulivoimaloiden määrä ja koko ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla, minkä myötä niiden vaikutus yhteiskunnan muihin toimintoihin kuten tv-vastaanottoon, matkaviestinverkkoihin, radiolinkkeihin ja tutkiin on kasvanut merkittävästi.

Tämän vuoksi viestintävirasto on perustanut työryhmän, johon osallistuu energia-alan yrityksiä ja järjestöjä, teleyrityksiä sekä eri viranomaistahoja. Työryhmä hakee yhteistä näkemystä tuulivoiman aiheuttamien ongelmien määrästä ja laajuudesta sekä pyrkii löytämään joustavia ratkaisuja, jotka eivät edellytä uuden lainsäädännön luomista.

Hakusessa on myös toimintamalli eri osapuolille tilanteeseen, jossa tuulivoimala aiheuttaa haittaa radiojärjestelmien toimivuudelle. Tuulivoimaloista riippumatta on tärkeää varmistaa kotitalouksien televisio- ja matkaviestinpalveluiden sekä tutkien ja radiolinkkien toimivuus, viestintävirastosta todetaan.

Työryhmän työ kestää 30.4.2016 asti, mihin mennessä ryhmä antaa loppuraporttinsa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit