31.07.2015, kello 14.25

Ympäristöministeriö rahoittaa

Tuulivoimarakentamiseen asiantuntijapalvelua

Elokuun alusta lähtien tuulivoimarakentamiseen on saatavissa asiantuntija-apua ja neuvontaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriön rahoituksella käynnistetty valtakunnallinen asiantuntijapalvelu neuvoo kuntia, maakuntaliittoja, ELY-keskuksia, toiminnanharjoittajia ja kansalaisia tuulivoimarakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Asiantuntija- ja neuvontapalvelulla pyritään samalla yhtenäistämään tuulivoimarakentamisen ohjausta. Tähän on tarve, koska tuulivoimarakentamisen suunnittelun ja lupamenettelyjen ohjaus kuormittaa ympäristöhallintoa ja erityisesti ELY-keskuksia vireillä olevien hankkeiden suuren määrän vuoksi.

Tuulivoimarakentamisen edellyttämä kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi sekä lupamenettelyt ja erityisesti niiden sujuva yhteensovittaminen ovat osoittautuneet erittäin haasteellisiksi, koska kyse on uudenlaisesta alueidenkäyttömuodosta ja rakentamisesta.

Tehostetulla ohjauksella tähdätään siihen, tuulivoimaloiden sijainnit harkitaan huolellisesti ja että voimaloiden aiheuttamat ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat haitat voidaan ehkäistä tai minimoida. Tavoitteena ovat myös mahdollisimman toimivat ja sujuvat kaavoitus- ja lupamenettelyt.

Tuulivoimaneuvonnan vastuuhenkilö on johtava asiantuntija Kirsi Kärpijoki. Häneen voi olla yhteydessä tuulivoimarakentamisen suunnittelun ja rakentamisen sisältöön ja menettelyyn liittyvissä kysymyksissä. Tuulivoimaneuvonnan osoite on tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi, puh. 0295 023 044.


Kuva: Suomen Hyötytuuli Oy

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit