18.01.2017, kello 13.16

Kuntapäättäjien ja virkamiesten asenteet tutkittiin

Tuulivoimasta pidetään

Kuntapäättäjät suhtautuvat myönteisesti tuulivoimarakentamiseen eri puolilla Suomea. Kovinta kannatus on Kainuussa. Ylivoimaisesti eniten tuulivoimaa kannatetaan vihreiden päättäjien keskuudessa ja vastustetaan eniten perussuomalaisten keskuudessa.

Aula Research selvitti kuntapäättäjien ja virkamiesten asenteita tuulivoimarakentamiseen.

Kuntapäättäjistä yli 60 prosenttia suhtautuu erittäin myönteisesti tai vähintään jokseenkin myönteisesti tuulivoimaan energialähteenä. Vihreät ovat ylivoimaisesti suurin tuulivoimapuolue Suomessa — jopa 98 prosenttia vihreistä päättäjistä suhtautuu tuulivoimaan vähintään jokseenkin myönteisesti. Suurinta tuulivoiman vastustus on perussuomalaisten riveissä. 34 prosenttia perussuomalaisista päättäjistä suhtautuu erittäin kielteisesti tuulivoimaan energialähteenä — toisaalta 23 prosenttia perussuomalaisista suhtautuu vähintään jokseenkin myönteisesti asiaan.

Kaikissa muissa poliittisissa puolueissa yli puolet tutkimukseen vastanneista suhtautuu vähintään jokseenkin myönteisesti tuulivoimaan energialähteenä. Vihreiden jälkeen suurinta kannatus on Vasemmistoliiton päättäjien keskuudessa (73 %). Seuraavina ovat Ruotsalaisen kansanpuolueen päättäjät (64 %), sosialidemokraattiset päättäjät (62 %) ja Kristillisdemokraatit (57 %). Suomen Keskustan päättäjistä 53 prosenttia pitää tuulivoimaa vähintään jokseenkin hyvänä energiamuotona ja kokoomuslaisista päättäjistä 51 prosenttia.

Viime syksynä kansalaisten keskuudessa tehty asennetutkimus antaa samansuuntaisia tuloksia. Kansalaisista 71 prosenttia haluaisi lisätä tuulivoimarakentamista. Kansalaisten keskuudessa suhtautuminen tuulivoimarakentamiseen on ollut vahvaa koko 2000-luvun, jolloin asennemittauksia on tehty vuosittain. Vuonna 2000 jopa 91 prosenttia kansalaisista halusi lisätä tuulivoimarakentamista.

Kainuussa kovin kannatus

Kainuulaisista päättäjistä 75 prosenttia suhtautuu vähintään jokseenkin myönteisesti tuulivoimaan. Myös Kymenlaaksossa ja Pohjamaalla ylletään lähes yhtä korkeaan kannatukseen. Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa päättäjien selvä enemmistö pitää tuulivoimasta. Maakunnallisesti alhaisinta kannatus on Pohjois-Savossa, jossa 50 prosenttia päättäjistä suhtautuu vähintään jokseenkin myönteisesti tuulivoimaan.

Tietoa saatu riittävästi

Tutkimukseen vastanneista 74 prosenttia kertoo saaneensa riittävästi tietoa alueensa tuulivoimahankkeiden suunnittelusta. Tietoa jäätiin kaipaamaan mm. tuulivoimalaitosten haittavaikutuksista ja kokonaistaloudellisista vaikutuksista. Tällaisia vastauksia saatiin kunnista, joissa on jo toiminnassa olevia tuulivoimalaitoksia.

Suurin osa päättäjistä on tyytyväinen oman kuntansa alueella toteutuneisiin tuulivoimahankkeisiin. Vastaajista 43 prosenttia kertoo olevansa jokseenkin tyytyväinen ja 21 prosenttia erittäin tyytyväinen toteutuneisiin hankkeisiin. 12 prosenttia ilmoittaa olevansa erittäin tyytymätön.

Päättäjät, joiden kotikunnassa tuulivoimahankkeita on vasta vireillä, vastasivat samansuuntaisesti. Vastaajista 81 prosenttia kertoo saaneensa riittävästi tietoa hankkeiden suunnittelusta. 62 prosenttia taas on vähintään jokseenkin tyytyväinen rakenteilla olevien kohteiden toteuttamiseen.

Tutkimuksen toteutti Aula Research Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1276 kuntapäättäjää ja virkamiestä.

Tutkimustuloksiin voi tarkemmin perehtyä täällä.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit