14.04.2016, kello 15.31

STUK:lle 130 000 sivun nivaska

TVO jätti Olkiluoto 3:n käyttölupahakemuksen

Teollisuuden Voima on jättänyt valtioneuvolle Olkiluoto 3:ta koskevan käyttölupahakemuksen. Käyttölupaa haetaan vuoden 2018 alusta vuoden 2038 loppuun. TVO odottaa saavansa käyttöluvan vuoden 2017 loppupuolella.

Käyttölupahakemuksen käsittelyyn sisältyy lain mukainen lausuntomenettely. Lupapäätöksen valmistelemiseksi TEM pyytää lausunnot useilta eri ministeriöiltä sekä eräiltä muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä.

– Tämä on merkittävä virstanpylväs kohti OL3:n käyttöönottoa. Projektissa siirrytään nyt asennuksista testauksiin. Käyttölupahakemuksen käsittely on ydinvoimaprojektin lopullisen hyväksymisen tärkein vaihe ennen uuden voimalaitosyksikön käynnistämistä, OL3-projektista vastaava johtaja Jouni Silvennoinen sanoo.

Hakemusaineistoa on valmisteltu vuosia. Suuritöisin osa hakemusta oli Säteilyturvakeskukselle toimitettava aineisto, laajuudeltaan noin 130 000 sivua. STUK antaa hakemukseen turvallisuusarvionsa.

Hakemuksen käsittelyn aikana työt OL3:n työmaalla jatkuvat normaalisti. Tammikuussa Olkiluodossa aloitettiin OL3:n automaatiojärjestelmän testaus, viime viikolla merivesijäähdytysjärjestelmän testaus. Sähkömekaaniset asennukset ja putkistotyöt valmistuvat pääosin tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Käyttöluvan saamisen jälkeen alkaa ydintekninen käyttöönotto, joka päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen vuoden 2018 lopussa.

Kuva: TVO

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit