15.12.2016, kello 15.21

Digitalisaatio kaukolämpöalalla

Uhka ja mahdollisuus

Digitalisaatio auttaa uudistumaan. Se luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Energia-ala on kuitenkin digitalisaation näkökulmasta yksi vähiten kehittyneimmistä toimialoista. Tuore tutkimus pureutuu digitalisaation mahdollisuuksiin kaukolämpötoimialalla.

2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämmitetyssä kodissa. Kaukolämpö onkin Suomessa merkittävin asuin- ja palvelurakennusten lämmitysmuoto. Kaukolämmön käyttö kasvoi tasaisesti 2000-alkuun asti, jonka jälkeen kulutus on tasaantunut. Energiatehokkuustoimenpiteiden ja rakennuskannan uusiutumisen seurauksena lämmitysenergian tarve kaukolämmitetyissä kiinteistöissä kuitenkin kääntyy laskuun tulevaisuudessa.

Kaukolämpötoimiala on kohtaamassa rakennemuutoksen, jonka voimaa ei kannata aliarvioida. Kaukolämpöverkkoja ja kaukolämpöjärjestelmää on ylläpidettävä, vaikka lämpöä virtaisi verkoissa aikaisempaa vähemmän. Samalla perinteinen suomalaisen energiateollisuuden ylpeys — hyvällä hyötysuhteella toimiva sähkön ja lämmön yhteistuotanto — on ajautunut kannattavuuskriisiin.

Tulevaisuudessa kaukolämpötoimiala kiinnostaa myös alan ulkopuolisia toimijoita aikaisempaa enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että energiaan liittyvät liiketoimintamahdollisuudet houkuttelevat uusia yrityksiä haastamaan perinteiset toimijat niiden omalla kotikentällä. Lisäksi energiaa käyttävien asiakkaiden energiatietoisuus on kasvussa.

Digitalisaatio on uhka ja mahdollisuus

Digitalisaatio vauhdittaa koko lämmitysmarkkinoiden murrosta. Kilpailu lisääntyy palveluliiketoiminnassa ja lämmöntuotannossa eri lämmitysmuotojen välillä. Samalla asiakkaiden mahdollisuudet tehdä valintoja eri lämmöntuotantomuotojen kesken paranevat — myös asiakkaiden halu kilpailuttaa lämmöntuottajia kasvaa. Tulevaisuudessa lämpöä käyttävät kiinteistöt tuottavat osan lämmöstään itse ja niillä voi olla myös haluja myydä osa lämmöstä kaukolämpöyhtiön verkkoon. Sähkömarkkinoilla tämä jo näkyy, kun kiinteistökohtaiset aurinkosähköjärjestelmät ovat yleistyneet.

Selvityksen laatinut Deloitte pitää digitalisaatiota kaukolämpöyrityksen kannalta mahdollisuutena. Digitalisaatio antaa uusia eväitä menestyä kilpailussa — se tukee uuden liiketoiminnan kehittämistä. Samalla tutkijat kuitenkin muistuttavat, että digitalisaatio ei ole ainoa eikä edes merkittävin yksittäinen kaukolämpöyritysten toimintaympäristössä vaikuttava muutostekijä.

— Digitalisaation mahdollisuuksia tai uhkia ei kuitenkaan kannata aliarvioida. Digitalisaatio on jo ehtinyt muuttaa melkoisesti perinteisiä infrastruktuurialoja, tutkijat muistuttavat.

Asiakastarve vauhdittaa kehitystä

Kaukolämpöä käyttävät asiakkaat kaipaavat ennen kaikkea kumppania, joka turvaisi asiakkaan toimitusvarmuuden, varmistaisi kiinteistöön asiakkaan haluamat olosuhteet ja tarjoaisi selkeitä kokonaisratkaisuja — tarvittaessa myös asiantuntevaa neuvontaa. Halutessaan kaukolämpöyhtiöillä on mahdollisuudet vastata kaipuuseen.

Selvityksen mukaan asiakkaiden tarpeet ja odotukset ohjaavat vahvasti digitalisoitaviksi kohteiksi valikoituvia toimintoja. Todennäköisimmin näitä ovat kaukolämpöyhtiöiden ydinliiketoiminnot ja tukitoiminta.

— Sähköisen tiedonhallinnan, aktiivisen tiedonkeruun ja digitalisoitujen prosessien avulla kaukolämpöyhtiöille avautuu mahdollisuus ylivertaiseen liiketoiminnan tehokkuuteen ja ennakoivaan omaisuuden hallintaan ja huoltoon, maalailee Deloitten selvitys.

Kehitys voi johtaa esimerkiksi nykyistä läpinäkyvämpään hinnoitteluun, tarjousprosesseihin ja asiakasraportointiin.

Asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuu myös merkittäviä muutoksia. Kun asiakkaat ovat tottuneet käyttämään digitaalisia palveluita muita hyödykkeitä ja palveluita toimittavien yritysten kanssa, niin niitä osataan odottaa myös kaukolämpöyrityksiltä. Asiakkaiden vertailukohteena eivät olekaan toiset kaukolämpöyhtiöt, vaan muiden toimialojen palveluntarjoajat.

Tulevaisuudessa asiakkaat haluavat ostaa nykyistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Digitalisaatio ohjaa tässäkin tapauksessa toimijoiden työnjakoa ja asemaa. Miten kaukolämpöyhtiö valitsee roolinsa älyasumisen ja älykiinteistöjen ekosysteemissä — tyytykö se olemaan tiukasti rajatun tuotteen toimittaja, haluaako se hallita koko ekosysteemin vai jotain ääripäiden väliltä.

”Digitalisaation vaikutukset kaukolämpöalalla” -selvityksen toteutti Deloitte Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Selvityksen voi ladata kokonaisuudessaan täältä.

Digitalisaatio kaukolämpöalalla

— Mistä uutta kasvua — onko vaihtoehtoja tutkittu tarpeeksi?
— Mitä asiakkaat todella haluavat?
— Ketkä ovat kaukolämmön kilpailijat
— Mitkä ovat uusia nousevia lämmitysmuotoja?
— Miten kaukolämmön kilpailukyky säilytetään muutoksessa?
— Mitkä asiat ovat tärkeimpiä?
— Mistä voidaan luopua?

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit