01.11.2016, kello 13.30

Rehn väläyttää EU-rahoitusta hankkeelle

Uusi siirtoyhteys kaventaisi hintaeroja

Kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Svenska Kraftnät aloittavat uuden Suomen ja Ruotsin välisen vaihtosähköyhteyden valmistelun. Yhteys lisäisi noin kolmanneksen maiden välistä siirtokapasiteettia ja auttaisi osaltaan kaventamaan sähkön hintaeroja, jotka ajoittain venähtävät aikamoisiksi maiden välillä.

Kapasiteetiltaan 800 MW voimajohto on suunniteltu linjattavaksi Ruotsin Messauresta Suomen puolelle, josta se vedettäisiin Keminmaan kautta Pyhänselkään. Vajaan 200 miljoonan euron hanke on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2025 mennessä.

Elinkeinoministeri Olli Rehn pitää kantaverkkoyhtiöiden aloittamaa hankevalmistelu tärkeänä askeleena Suomen ja Ruotsin välisten sähkönsiirtoyhteyksien vahvistamiseksi.

– Uusi pohjoinen siirtoyhteys poistaa pullonkaulan, joka on nostanut sähkön hintaa Suomessa. Samalla uusi siirtokapasiteetti parantaa sähkön toimitusvarmuutta talvella kovien pakkasten aikana, hän sanoo.

Rehnin mukaan tavoitteena on saada uuden siirtoyhteyden rakentaminen EU:n energiaverkkojen prioriteettilistalle parhaillaan käynnissä olevassa haussa eli vuoden 2017 aikana.

– Myös EU-rahoitukselle on kaikki perusteet pohjoismaisen sähkömarkkinan toimivuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta. Tähän on EU-komissiossa alustavaa ymmärrystä, Rehn lisää.

Kansantaloudellisesti kannattava hanke

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoo hankkeen olevan Suomen kannalta äärimmäisen tärkeä. Suorien sähkömarkkinahyötyjen lisäksi siirtokapasiteetin lisäys parantaa hänen mukaansa sähkön toimitusvarmuutta ja lisää sähköjärjestelmän joustavuutta, mikä on elinehto tulevaisuuden uusiutuvaan energiaan perustuvassa järjestelmässä.

Siirtoyhteyshanke perustuu FIngridin ja Svenska Kraftnätin yhteiseen selvitykseen, jossa on tutkittu maiden välisen sähkön siirtokapasiteetin riittävyyttä tulevien parin vuosikymmenen aikana. Selvityksen taustalla ovat maiden väliset suuret sähkön hintaerot, Fenno-Skan 1 -yhteyden vanheneminen sekä meneillään oleva pohjoismaisen sähköjärjestelmän murros.

Selvitystyössä arvioitiin useita erilaisia toteutusvaihtoehtoja: uutta pohjoisen vaihtosähköyhteyttä maiden välillä sekä vaihtoehtoisia tapoja korvata Fenno-Skan 1 -yhteys.

Kansantaloudellisessa mielessä uusi pohjoisen vaihtosähköyhteys on selvityksessä arvioitu kannattavaksi hankkeeksi, joka parantaa sähköjärjestelmän teknistä suorituskykyä. Tältä pohjalta Fingrid ja Svenska Kraftnät ilmoittivat aloittavansa hankkeen valmistelun.

Myös Fenno-Skan 1 -yhteyden korvaaminen on arvioitu kansantaloudellisesti järkeväksi toteuttaa sen jälkeen, kun pohjoinen vaihtosähköyhteys on valmistunut. Tältäkin osin yhtiöt jatkavat selvitystyötä.

Kuva: Fingrid

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Eipä paljon aatella suomalaisten työpaikkoja

Ennemmin kannatasisi sama raha investoida suomalaiseen sähköntuotantoon. Tulisi työpaikkoja suomeen. Kyllä sitä suomessakin osataan sähköä tehdä.
Varavoimaloita ja CHP voimaloita voisi lisätä. Olisi iso työllistävä vaikutus suomeen.

Puskajussi - pe jouluk. 02 11:39:51 2016