10.09.2015, kello 10.51

Hanhikivi 1- voimalaitoksen verkkoon liittämistä tutkitaan

Uusia voimajohtoja Pyhäjoelle

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj valmistautuu vahvistamaan kantaverkkoa Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen verkkoon liittämistä varten. Uusia voimajohtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut.

Alustavien suunnitelmien mukaisesti Hanhikivi 1-ydinvoimalaitoksen liityntäjohdot kulkevat kartassa näkyviä reittejä pitkin.

Pyhäjoelle rakennettavaa Hanhikivi 1-ydinvoimalaitosta varten tarvitaan voimajohtoyhteys, jolla uusi laitos liitetään kantaverkkoon. Liittämisestä vastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on aloittanut liittämisen vaihtoehtoja kartoittavan selvitystyön. Samalla tutkitaan alueen kantaverkon muitakin vahvistamistarpeita.

Ydinvoimalaitoksen liittäminen valtakunnalliseen voimajärjestelmään on toteutettava siten, että laitos voi syöttää tuottamansa sähkön verkkoon turvallisesti suunnitellulla tavalla kaikissa eri tilanteissa.

Hanhikiven niemeltä rakennetaan todennäköisesti 400 kilovoltin voimajohtoyhteys Raahen Lumimetsään. Tämän lisäksi tarvitaan 110 kilovoltin yhteys voimalaitokselta Pyhäjoen Keskikylään ja sieltä Kalajoelle Jylkkään. Voimajohtojen suunnitteluun liittyvä ympäristövaikutusten arviointityö valmistuu vuoden 2016 aikana.

Päätökset uusien voimajohtojen rakentamisesta tehdään myöhemmin — sen mukaan, miten uuden laitoksen rakentaminen etenee. Voimajohtojen rakentamisen arvioidaan kestävän kahdesta kolmeen vuotta.

Voimajohtohankkeeseen sovelletaan lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). YVA-menettelyn seurauksena suunniteltujen voimajohtojen reitit voivat vielä muuttua tai tarkentua.

Nyt valmistuneessa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvataan, miten ympäristövaikutukset on tarkoitus selvittää. Arviointiohjelma on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka on hankkeen yhteysviranomainen. Yhteysviranomaisen tehtävänä on tiedottaa arviointiohjelmasta — sen myös pyytää hankkeesta lausunnot ja ohjaa arviointityötä. Hanke ja arviointiohjelma esitellään myös yleisötilaisuuksissa. Tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön kootaan arviointiselostukseksi. Arviointiselostus valmistuu todennäköisesti ensi vuoden kesällä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit