23.03.2016, kello 16.56

Väestöön suhteutettuna Suomi työllistäjien kärkijoukossa

Uusiutuva työllistää EU:ssa runsaan miljoonan

Pitkään jatkunut uusiutuvan energian kasvu tyssäsi ja kääntyi jopa hienoiseen laskuun EU:ssa vuonna 2014. Myös alan työllisyys heikkeni hieman, mutta liikevaihto pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla.

Uusiutuva energia tarjosi EU:ssa vuonna 2014 yli 1,1 miljoonaa työpaikkaa ja liikevaihtoa oli runsaat 143 miljardia euroa. Talouskriisin jälkimainingeissa lukuja voi pitää jonkinmoisena menestystarinana verrattuna muihin aloihin, uusiutuvan energian barometreja tekevä EurObser´ver arvioi.

Uusiutuvan energian työpaikat vähenivät kuitenkin vuonna 2014 noin 3,5 prosenttia. Absoluuttisin luvuin työpaikkoja menetettiin 44 000 vuoteen 2013 verrattuna. EurObserv’ER in mukaan lasku johtui sijoittajien huolesta siitä, että uusiutuvaa energiaa tuetaan poukkoilevasti eri jäsenmaissa. Tukipolitiikalta puuttuu johdonmukaisuus.

Huomattavin työllisyyden lasku kirjattiin aurinkopaneeleiden valmistukseen keskittyneellä Photo Voltaic -sektorilla (PV), jonka työvoima supistui Euroopassa 23 prosenttia vuonna 2014. Tämän alan työllisyyden heikkenemistä selittää muun muassa se, että aurinkopaneeleiden valmistusta on siirtynyt laajalti halvemman työvoiman Kiinaan.

Sen sijaan tuulivoiman työllisyys kasvoi selvästi (3,5 %) ja myös biopolttoaineiden saralla työpaikkoja syntyi jossain määrin lisää.

PV – sektori on nyt auttamattomasti jäänyt jälkeen uusiutuvan suurimmista sektoreista - biomassasta (306 000 työpaikkaa) ja tuulivoimasta (314 000). Tuulivoima on saavuttanut johtavan aseman uusiutuvan energian suurimpana työllistäjänä Euroopassa, mitä on paljolti siivittänyt koko maailmassa puhaltava merituulivoimabuusti.

Suomen uusiutuva energia työllistää runsaat 31 000

Saksalla on selvästi suurimmat uusiutuvan energian työmarkkinat Euroopassa. Maa työllisti vuonna 2014 yli 347 000 henkeä uusiutuvissa, mutta se myös menetti eniten alan työpaikkoja -16 000. Ranska työllisti noin 170 000 henkeä, missä oli hienoista laskua edelliseen vuoteen verrattuna, Britannia taas kasvatti uusiutuvan työpaikkojaan 6 000:lla 98 000:een. Seuraavina listalla tulevat Italia (82 500) ja Espanja (61 000).

Suomen uusiutuva energia työllisti toissa vuonna 31 050 henkeä. Tästä määrästä leijonanosa (78 %) työskenteli biomassan parissa. Seuraavina tulivat lämpöpumput (6,4 %), biopolttoaineet (6,2 %) ja tuulivoima (5,5 %).

Ruotsissa uusiutuva energia työllisti vuonna 2014 runsaat 50 300 henkeä. Sielläkin biomassa työllistää eniten (55 %), mutta toisena tulee selvästi tuulivoima (20 %). Tanskan uusiutuva työllisti toissa vuonna noin 41 000 henkeä, joista odotetusti suurin osa, 73 prosenttia, työskenteli tuulivoiman parissa.

Väestöön suhteutettuna Tanska on Euroopan suurin uusiutuvan energian työllistäjä, juuttien maassa tuhatta henkeä kohden 7 työskentelee uusiutuvan energian parissa. Tanskan jälkeen tuleekin Suomi, jossa suhdeluku 5-6. Ruotsissa se on 5 ja uusiutuvan energian valtamaassa Saksassa 4.

Suomessa liikevaihtoa 3,4 miljardia euroa

Saksa on uusiutuvan energian liikevaihdossa selvä Euroopan ykkönen: vuonna 2014 runsaalla 33 miljardilla eurollaan. Kokonaisliikevaihdossa korostuu aiempia vuosia enemmän tuulivoima, joka keräsi toissa vuonna liikevaihtoa yli 12 miljardia euroa

Saksan jälkeen tulevat Ranska (18.8 mrd. €), Britannia (18.1 mrd. €), Italia (16 mrd. €) ja Tanska (12.5 mrd. €). Tanskan uusiutuvan energian liikevaihdosta tuulivoima kattoi 90 prosenttia.

Ruotsissa uusiutuva energia teki liikevaihtoa 6,3 miljardia ja Suomessa 3,4 miljardia euroa vuonna 2014. Suomessa biomassan osuus liikevaihdosta oli 71 prosenttia, lämpöpumppujen osuus 12 prosenttia ja kolmantena olevan tuulivoiman 9 prosenttia.

Koko EU:ssa tuulivoiman osuus uusiutuvan energian liikevaihdosta oli vuonna 2014 vajaat 34 prosenttia ja toisena olevan biomassan osuus 25 prosenttia. Kolmantena ollut aurinkokennosektori (PV) kattoi liikevaihdosta 11 prosenttia ja neljäntenä olleet lämpöpumput vajaat 10 prosenttia.

Mihin suuntaa EU jatkossa?

EurObserv’ER pitää EU:n uusiutuvan energian työllisyys- ja liikevaihtolukuja vuodelta 2014 kehnoina, erityisesti työllisyyden lasku jo toisena vuotena peräkkäin nähdään huolestuttavana. Tosin lasku vuonna 2013 oli ollut selvästi suurempaa kuin vuonna 2014.

EurObserv’Erin mukaan näyttää kuitenkin siltä, että uusiutuvan energian työllisyystavoitteille vuoteen 2020 mennessä – 2,3:sta 2,7 miljoonaan työpaikkaa – voidaan heittää hyvästit.

Toivoa on silti paremmasta, mikäli kolme isoa asiaa toteutuu suunnitelmien mukaisesti: Pariisin COP 21 ilmastokokouksen sopimukset, EU 2030 energia- ja ilmastotavoitteet sekä meneillään oleva Energiaunionin pystyttäminen.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

(Ei otsikkoa)

EurOserver laskee vesivoimaksi vain pienvesivoiman! Siksi sen osuus esim. Suomen osalta on niin pieni. Mutta siitä olisi tietysti pitänyt jutussa huomauttaa.

Energiauutiset - to maalisk. 24 09:48:30 2016

Suomen tuulivoima työllistää Tanskalaisia ja virolaisia

Kun suomeen tehdään tuulivoimaa, saa tanskalaiset ja virolaiset työpaikkoja ja espanjalaiset betoniraudoittajat.

Mikäli tuulivoiman tuki käytettäisiin pienten hakelämpökeskusten muuttamiseksi CHP-voimalaitokseksi. Saataisiin suomeen +20000 uutta työpaikkaa ja laitteet olisi 90% suomalaisia ja sähköä tulisi tasaisesti joka säällä. Ei tarvitsisi säätövoimaa. Kesä shako aurinkopaneeleilla

- ma huhtik. 04 10:29:17 2016