21.10.2019, kello 10.51

IEA raportoi kapasiteetin kasvusta

Uusiutuvaa 50% lisää 5 vuodessa

Kansainvälinen Energiajärjestö IEA arvioi, että vuodesta 2019 vuoteen 2024 uusiutuvan energian kapasiteettia rakennetaan maailmassa lisää 1 200 GW. Se tarkoittaa 50 prosenttia lisää nykytasoon verrattuna.

IEA toteaa 'Uusiutuvat 2019' -raportissaan, että kasvua vauhdittavat kustannusten aleneminen ja hallituspolitiikat. Aurinkoenergian kustannusten ennustetaan putoavan 15:stä 35 prosenttiin seuraavan viiden vuoan aikana.

Uusiutuvien kokonaiskasvusta suurimman osan kattaa aurinkoenergia, jonka osuus on 60 prosenttia. Maatuulivoiman osuus kasvusta on 25 ja merituulivoiman 4 prosenttia. Merituulivoiman kapasiteetin arvioidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2024 mennessä.

Energiajärjestön mukaan uusiutuvien osuus globaalista sähköntuotantopaletista nousee vuoteen 2024 mennessä 30 prosenttiin, kun sen tänä vuonna arvioidaan olevan 26 prosenttia.

IEA sanoo, että odotettu kasvu tulee sen jälkeen, kun uusiutuvan energian lisääntyminen sakkasi viime vuonna ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuosikymmeneen. Mutta elpyvä kasvu jää kuitenkin selvästi sen alle, mitä tarvittaisiin kestävien energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

- Uusiutuvat ovat jo maailman toiseksi suurin sähkön lähde, mutta niiden hyödyntämistä on yhä kiihdytettävä, mikäli aiomme saavuttaa pitkän ajan ilmasto-, ilmanlaatu- ja kestävän energian tavoitteet, IEA:n pääjohtaja Fatih Birol korostaa.

Tarvitaan tariffi- ja politiikkatoimien uudistuksia

Raportissa nostetaan esiin kolme haastetta, jotka on selätettävä puhtaan sähkön käyttöön oton vauhdittamiseksi. Ne ovat politiikkaan ja sääntelyyn liittyvät epävarmuudet, suuret investointiriskit sekä tuuli- ja aurinkosähköjärjestelmien integraatio.

Kun aurinkosähkömarkkinalla jo puolet kasvusta tulee jakelupuolelta, IEA:n mukaan tarvitaan uudistuksia toimintatapoihin ja tariffeihin, jotta varmistetaan alan kestävä kasvu.

- Hallitsematon kasvu voi sekoittaa sähkömarkkinat nostamalla järjestelmäkustannuksia, haastamalla uusiutuvien verkkoon pääsyn ja leikkaamalla verkko-operaattoreiden tuottoja.

Kansainvälinen Energiajärjestö kehottaa vähittäistariffiuudistuksiin ja politiikkatoimiin, joilla voidaan houkutella aurinkosähkön jakeluinvestointeihin, mutta samalla varmistaa riittävät tuotot verkko-omaisuusinvestoinneista. Lisäksi IEA muistuttaa, että kustannusrasituksen on jakauduttava reilusti kaikkien kuluttajien kesken.

Teksi: Jukka Kortelainen/ Kuva: IEA

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit