02.12.2015, kello 13.16

Kansalaisten energia-asenteet 2015

Uusiutuvia lisää – fossiilisia vähemmän

Ei uutta auringon alla suomalaisten energia-asenteissa kuluvana vuonna. Uusiutuvaa energiaa halutaan lisää ja fossiilienergiaa vähemmän. Aurinko on suosituin sähköntuotannon energialähde – kivihiili epäsuosituin.

Tiedot käyvät ilmi Energiateollisuuden lokakuussa toteuttamasta kansalaisten energia-asenteet–tutkimuksesta, jossa kansalaisilta kysyttiin eri energialähteiden osalta, pitäisikö niillä tuottaa nykyistä enemmän vai vähemmän sähköä. Edellisen vuoden kyselyyn verrattuna kaikkien energialähteiden suosio oli jonkin verran laskenut.

Aurinkoenergian lisäämistä sähköntuotannossa kannattaa 87 prosenttia vastaajista. Auringon jälkeen toiseksi suosituin energialähde on tuulivoima, jonka lisäämistä kannattaa 74 prosenttia.

Tuulivoiman kannatus laski edellisvuodesta 7 prosenttiyksikköä. Kannatustrendin lasku näkyy myös siinä, että tuulivoiman käytön vähentämistä kannattaa nyt 11 prosenttia vastaajista, kun luku vuotta aiemmin oli 7 prosenttia.

Selvä enemmistö vastaajista halusi lisätä myös bioenergiaa ja vesivoimaa, joskin niidenkin kohdalla kannatustrendit olivat alaspäin. Selvemmin laskutrendi näkyi vesivoimassa, jonka lisäämistä kannatti nyt 54 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2014 kannattajien osuus oli 63 prosenttia. Myös vesivoiman vastustus kasvoi hieman.

Kivihiilen ja turpeen kannatus historiallisen alhaalla

Kivihiilen ja turpeen kannatus on laskenut historiallisen alas. Kivihiilen käyttöä sähköntuotannossa haluaisi lisätä vain 2 prosenttia vastaajista ja sopivana sen osuutta pitää 8 prosenttia. Vastaavat luvut turpeen kohdalla ovat 20 ja 23 prosenttia.

Turpeen kannatus käytön lisääjien keskuudessa putosi 19 prosenttiyksikköä – 39:stä 20:een. Myös maakaasun kannatus hiipui: käytön lisäämistä kannatti nyt 31 prosenttia, kun vuotta aiemmin osuus oli 40 prosenttia.

Myös ydinvoiman kannatus laski hieman – käytön lisäämistä kannattavien osuus laski 3 prosenttiyksikköä, vähentämistä kannattavien nousi taas 4 prosenttiyksikköä. Sen sijaan entistä useampi oli sitä mieltä, että käytetyn ydinpolttoaineen voi loppusijoittaa luotettavasti Suomen kallioperään. Loppusijoitus herättää silti kansalaisissa edelleen huolta.

Kyselyn mukaan suomalaiset haluavat vähentää sähkön tuontia entistä voimakkaammin. Yhä useampi on myös sitä mieltä, että sähkö voisi olla Suomelle hyvä vientituote. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä oli 40 prosenttia vastanneista, kun väitteen kanssa toista mieltä oli vain 17 prosenttia.

Ilmastonmuutos huolettaa

Yhä suurempi osa kansalaisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja äärimmäisen vakavana uhkana, jonka torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarisen mielestä kansalaisten näkemykset antavat selvän viestin niin kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin, kansallista energiastrategiaa pohtivalle hallitukselle kuin energiayhtiöillekin.

– On tärkeää, että toimilla, joita teemme energiantuotannon ilmastohaittojen vähentämiseksi, on myös kansalaisten vankka tuki.

Energia-asennetutkimuksen aineistoon tästä

Kyselytutkimuksen suomalaisten energia-asenteista toteutti IRO Research Energiateollisuus ry:n toimeksiannosta lokakuussa 2015. Vastaavanlaisia tutkimuksia on tehty vuodesta 1983 lähtien. Tutkimuksessa haastateltiin 1000 henkeä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit