15.10.2015, kello 13.55

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen:

Uusiutuvia lisätään edullisuusjärjestyksessä

Uusiutuvan energian käyttöä kasvatetaan Suomessa. Lisääminen on kuitenkin tehtävä edullisuusjärjestyksessä, toteaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

— Jos kansainväliset tavoitteet ovat epämääräisiä ja päästökauppa ei toimi, niin vastapainoksi tarvitaan enemmän poliittista ohjausta ja kansallista taloudellista tukea — muuten ilmastopolitiikan tavoitteet jäävät toteutumatta, toteaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

 Hallitus on käynnistämässä vuoteen 2030 tähtäävän energia- ja ilmastostrategian valmistelutyön.

— Sen jälkeen kun uusiutuvan energian käytön tavoitteet ovat selvillä, voidaan täsmentää keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan.

Tiilikaisen mukaan hallituksen tarkoituksena on kääntää energian kokonaiskulutus laskevalle uralle vuoteen 2030 mennessä. Tällä tavalla uusiutuvan energian osuutta on helpompi lisätä. Samalla vuodeksi 2020 asetettua tavoitetta aikaistetaan siten, että siinä määritelty tavoite saavutetaan jo tämän vaalikauden aikana.

Hallitus aikoo nostaa uusiutuvan energian käytön 50 prosenttiin ja hivenen sen yli vuoteen 2030 mennessä. Energiaomavaraisuudessa tavoitellaan 55 prosentin omavaraisuusastetta.

— Uusiutuvan energian käyttöä lisätään edullisuusjärjestyksessä. Vaikka tuulivoiman syöttötariffista luovutaan, näyttää tavoiteltu tuulivoimakapasiteetti toteutuvan vuoteen 2020 mennessä.

Tiilikaisen mielestä tuulivoiman tuotannon osalta Suomi on kuitenkin vielä alkutekijöissään.

— Toteutuneita hankkeita on varsin vähän. Haluamme rohkaista myös kotitalouksia käyttämään uusiutuvaa energiaa omissa ratkaisuissaan. Maalämpö, ilmalämpöpumput, aurinkopaneelit ja säädettävyyttä parantava teknologia lisäävät energiatehokkuutta.

Tukien purkaminen tapahtuu hitaasti

Tiilikaisen mielestä päästökauppa on tärkein ilmastopolitiikan ohjauskeino. Se lisää uusiutuvan energian määrää ja parantaa energiatehokkuutta.

— Valitettavasti päästökaupan ohjausvaikutus on jäänyt päästöoikeuksien alhaisen hinnan vuoksi heikoksi. Siksi uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tarvitaan myös sitovia tavoitteita EU:ssa. Kotimaiset tukitoimet ja verotus vahvistavat tavoitteiden toteutumista, jos muut keinot eivät toimi, Tiilikainen huomauttaa.

Uusia tuulivoimatukiin tai uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä leikkauksia tai veroja ei ole enää odotettavissa tämän hallituskauden aikana.

Vaikka parlamentaarinen energia- ja ilmastokomitea oli lähes yksimielisesti valmis luopumaan kaikista uusiutuvan energian tukijärjestelmistä, ei Tiilikainen usko niiden purkamisen tapahtuvan kovin nopeasti.

— Jos päästökauppa toimii huonosti ja samalla meidän on toteutettava tiukkoja kansallisia tavoitteita, niin tavoitteiden saavuttamiseksi on käytettävä myös muita keinoja, mahdollisesti myös tukia.

Puun ja turpeen yhteiskäyttö avainasemassa

Ilmastopäästöjen vähentämisen lisäksi uusiutuvan energian käytön lisäämisellä on muitakin tavoitteita: työllisyyden ja energiaomavaraisuuden parantaminen. Siksi Tiilikainen pitää puun ja turpeen yhteiskäyttöä tehokkaana ja välttämättömänä tapana tuottaa energia. Ilman sitä eivät hallituksen tavoitteet toteudu.

— Turpeella on ainakin vuoteen 2030 asti nykyisenkaltainen asema energiantuotannossa. Sen käyttöä puoltavat myös työllisyysvaikutukset. Ennen kuin turpeen asemaan puututaan radikaalisti, on energiantuotannossa päästävä eroon fossiilisesta tuontienergiasta. Turpeen asemaa voidaan tämän jälkeen arvioida uudestaan, mikäli kiristyvät ilmastotavoitteet sitä edellyttävät.

teksti: Markku Laukkanen

kuva: Lehtikuva Oy

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen laajempi haastattelu on julkaistu Energiauutisten painetussa numerossa 6/2015. Kimmo Tiilikainen puhuu energiapolitiikan ajankohtaisista aiheista Energiateollisuus ry:n syysseminaarissa 19.11.2015 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

"Tuulivoiman syöttötariffi"

Mitään "tuulivoiman syöttötariffia" ei ole Suomessa koskaan ollut olemassakaan. Kyse on uusiutuvan energian syöttötariffista, jota voi hakea myös hakkeelle, biokaasulle etc. Se että valtaosa tuesta on mennyt tuulivoimahankkeille, osoittaa että tuulivoimaan investoiminen on ollut kannattavampaa kuin em. muihin uusiutuviin. Eli on käynyt juuri niin kuin Tiilikainen sanoo: Uusiutuvia on lisätty edullisuusjärjestyksessä.

- pe lokak. 16 11:32:18 2015

Tuulivoima kilpailukykyistä ja taiffi ylimitoitettu

Maailmalla järjestetyistä uusiutuvan energian kilpailutuksista on kantautunut sellaisia hintatietoja, että halvimmillaan tuulivoimaa saadaan rakennettua puolelle hinnalla Suomen nykyiseen tuotantotukeen verrattuna. Nykyinen tuki onkin aivan kohtuuton tekniikan kehityksen huomioiden. Siinä jäävät uudet biovoimalat lehdelle soittelemaan meidänkin tulevissa kilpailutuksissa. Herää myös kysymys miksi kunnalliset, valtiolliset (Suomi ja Venäjä) yhtiöt rakentavat meidän rahoillamme Fennovoimaa, jonka tuotantokustannus ylittää selkeästi jo uusiutuvan energian nykykustannuksen puhumattakaan siitä, millä tasolla liikutaan kymmenen vuoden päästä? Meillä olisi myös erinomaista kotimaista tekniikkaa säätövoiman tuottamiseen esimerkiksi nesteytetystä maakaasusta tai vesivoimalla, eli sekään ei ole ongelma.

- ma lokak. 19 10:28:00 2015

Todellista uusiutuvaa hajautettua

Tuulivoiman käyntiin lähtö on yhteiskunnalle tosi hyvä vaikka siihen käytetäänkin veronmaksajien varoja koska samalla summalla pienennetään tuontia pitkällä aikavälillä . Voiko olla riskittömänpää ja puhtaanpaa energian tuotantoa? Kyllä vesivoima !

- su marrask. 01 11:39:12 2015