24.11.2020, kello 14.42

Selvitys globaaleista investoinneista

Uusiutuvien investointiosuus kasvuun

Globaalit institutionaaliset sijoittajat suunnittelevat lähes kaksinkertaistavansa investointipanoksensa uusiutuvaan energiaan lähivuosina, kertoo Octopus Renewablesin tuore raportti.

Uusiutuviin kohdistettavan investointipanoksen Octopus Renewables arvioi nousevan 8,3 prosenttiin sijoittajien kokonaispanostuksesta seuraavien viiden vuoden aikana – ja 10,8 prosenttiin seuraavien 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä uusiutuviin kohdistettavien investointien osuus on 4,2 prosenttia.

Raportti 'Uusiutuvat ja elpyminen: investointien kiihdyttäminen pandemian jälkeisessä maailmassa' perustuu selvitykseen, jonka pohjana on institutionaalisten sijoittajien hallinnoima 5 800 miljardin euron kokonaissijoituspotti.

Yksistään tämän otoksen pohjalta suunnitellut investoinnit uusiutuvaan energiaan näyttävät nousevan 624 miljardiin euroon seuraavan vuosikymmenen aikana. Sen mukaan 80 prosenttia sijoittajista suunnittelee lisäävänsä panostuksia uusiutuvan energian infrastruktuuriin seuraavien kolmen viiden aikana.

Fossiili-investointeja ei ole leikattu odotetusti

Koronapandemian aiheuttamat haasteet ja epävarmuus sekä niiden mukanaan tuoma talouden yleinen taantuma ovat kuitenkin hidastaneet irtautumistahtia fossiilisista polttoaineista. Sen myötä investoinnit fossiilisiin ovat tänä vuonna pudonneet vain 4,5 prosenttia, kun Octopusin vuoden 2019 selvitys ennakoi niiden laskevan 5,7 prosenttia kuluvana vuonna.

Sijoittajat ovat alentaneet tuntuvasti suunniteltuja investointileikkauksiaan. Nyt niiden arvioidaan olevan 5,2 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana ja 8,6 prosenttia seuraavien 10 vuoden aikana, kun vuoden 2019 raportin mukaan ne olisivat vastaavasti olleet 14,4 ja 15,6 prosenttia.

Tulevien vuosien epävarmuudesta huolimatta sähkön tuottaminen uusiutuvalla energialla on pandemian aikana osoittautunut ”vastustuskykyiseksi”, sillä puolet sijoittajista sanoo puhtaan energian tulleen monista syistä houkuttelevammaksi kriisin ja sitä seuranneen taantuman aikana.

Noin 86 prosenttia maailman sijoittajista on sitä mieltä, että matalan korkotason ympäristö ja pääomamarkkinoiden epävakaus pakottavat heitä hakemaan korkeamman tuoton sijoituskohteita.

Yli puolet (53%) sijoittajista pitää vakaata ja ennustettavaa kassavirtaa syynä investoida uusiutuviin, kun taas 48 prosentille pitkän ajan tuottonäkymä on investoinnin tärkein peruste. Iso osa (78%) sijoittajista pitää myös vuosituhannen vaihteen jälkeen syntyneiden ’milleniaalien’ taholta tulevaa painetta syynä investoida uusiutuviin.

Maksuvalmiushuolet sijoittajien suurimpia haasteita

Sijoittajien suunnistaessa pandemiakriisin ja finanssimarkkinoiden kasvavan epävakauden keskellä tarvitaan tutkimuksen mukaan uusia avauksia investoinneille. Sijoittajien agendalle ovat nyt nousseet vahvasti maksuvalmiushuolet, jotka nyt nähdään yhtenä suurimmista haasteista (43%), kun vuosi sitten kyselyyn vastanneista vain 19 prosenttia oli samaa mieltä. Tämän jälkeen keskeisimpiä huolenaiheita ovat energianhintojen epävarmuus (38%) sekä sen jälkeen uusiutuviin liittyvät ammattitaidot ja resurssit (28%).

Yli puolet sijoittajista (52%) haluaa suoraa kontaktia uusiutuvan energian johtajiin ja erikoisosaajiin, jotta voi sijoittaa ja jopa hallinnoida laitoksia heidän puolestaan. Tämä on viesti johtajille tarpeesta luoda laajempi valikoima uusiutuvan energian investointituotteita, mikä rohkaisisi alan uusinvestointeihin.

Octopus Renewablesin johtaja Alex Brierley sanoo, että uusiutuva energia on osoittautunut uskomattoman houkuttelevaksi omaisuuskohteeksi kuluvan vuoden epävakaudessa, jota ovat leimanneet vastuulliseen sijoittamiseen kohdistuvat ulkoiset paineet ja pitkän ajan tuottokohteita hakevat sijoittajat.

- On kuitenkin vielä paljon tehtävää edessäpäin, ja uusiutuvien investointien ohella toinen avaintekijä on irtautuminen fossiilista polttoaineista. Tuhansien miljardien eurojen “portinvartijoina” institutionaalisilla sijoittajilla on äärimmäisen tärkeä osa ilmastonmuutostaistelussa.

Mutta Brierlyn mukaan sijoittajat ovat tehneet selväksi, että heidän tiellään on vielä sellaisia esteitä kuten hallitusten koordinoinnin puute, maksuvalmiusasiat ja energian hintaan liittyvät epävarmuudet. Rahoitusalan ammattilaisten on yhdessä valtioiden hallitusten kanssa varmistettava, että investoinnit toteutuvat, että niitä tulee entistä enemmän ja että samalla fossiilisten polttoaineiden investoinnit hiipuvat.

- Olemme myös panneet merkille, että on olemassa moninaisia teitä markkinoille ja että sijoittajat ovat eri vaiheissa matkalla sinne. Mutta ymmärrys sitä kohtaan, että sijoittajilla on lupa odottaa investointikohteestaan vakaata, pitkäaikaista tuottoa, on myös kasvussa. On ensiarvoisen tärkeää, että otamme vaarin tästä hetkestä ja etenemme kohti myönteistä muutosta, AlexBrierley korostaa.

’Ilmastonmuutosta ei pidä unohtaa koronapandemian jalkoihin’

Brierleyn kollega Octopus Renewablesista Matt Setchell toteaa, että olemme kohdanneet kaksi kriisiä ennennäkemättömässä mittakaavassa: globaalin pandemian ja ilmastonmuutoksen. Korona on radikaalisti vaikuttanut niin normaalielämäämme kuin elinkeinoelämän toimintaan ja se on pakottanut hallitukset toimimaan kiireellä ympäri maailman.

- Näiden ponnistelujen ohessa on myös kriittistä, että ilmastonmuutoksen pitkän ajan uhka pysyy keskiössä. Koronapandemia voi olla katalyytti vihreämpään ja kestävämpään tulevaisuuteen, mikäli vain hallitukset, sijoittajat, asiantuntevat johtajat ja energiayritykset haluavat työskennellä yhdessä.

Setchellin mukaan olemme nyt tienristeyksessä, jossa on tartuttava mahdollisuuteen rakentaa globaali pandemian jälkeinen talouselpyminen. Sen myötä avautuu myös uusiutuvan energian sektori, joka houkuttelee riittävästi pääomaa ilmastonmuutoksen taltuttamiseen.

Lähde: renews.BIZ

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Shutterstock

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit