27.04.2020, kello 15.34

IRENA:n näkemys

Uusiutuvilla ulos koronakurimuksesta

Uusiutuva energia voisi voimistaa taloudellista toipumista koronapandemiasta huimasti, arvioi Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENA. Asiasta on uutisoinut The Guardian.

IRENA:n mukaan uusiutuvan energian investointien kiihdyttäminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä ja auttaisi samalla maailmanlaajuisen ilmastokriisin torjumisessa. Investoinneilla voitaisiin voimistaa talouskasvua niin, että globaali bruttokansantuote (BKT) kasvaisi sen myötä jopa 93 biljoonaa euroa tästä vuodesta vuoteen 2050.

Kansainvälisen uusiutuvan energian pääjohtaja Francesco La Camera sanoo, että koronaviruksen nopean laajenemisen aiheuttama kriisi on paljastanut nykyjärjestelmässä syviä haavoittuvuuksia, minkä vuoksi hallitusten olisi kiirehdittävä investointeja uusiutuvaan energiaan ja sen myötä potkaistava talouskasvu liikkeelle ja helpotettava ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Uusiutuvan investoinnit maksavat itsensä takaisin - ja ylikin

Nyt julkaistu raportti on laatuaan ensimmäinen IRENA:n historiassa, jonka juuret ulottuvat lähes 40 vuoden päähän, vuoteen 1981, vaikka itse järjestö perustettiin Saksassa vasta 11 vuotta sitten eli vuonna 2009. Raportissa keskitytään ilmastoystävällisiin investointivaihtoehtoihin ennen vuotta 2050, muutosta edellyttäviin politiikkatoimiin ja erityisiin alueellisiin haasteisiin. Siinä myös tutkaillaan eri mahdollisuuksia saavuttaa nollapäästöisyys.

Järjestön maamerkkiraportin mukaan uusiutuvan energian investointien kiihdyttäminen auttaisi paitsi ilmastokriisin taltuttamisessa myös maksaisi itsensä takaisin. Uusiutuvaan energiaan investoiminen kasvattaisi vuoteen 2050 mennessä globaalia BKT:tä 91 biljoonalla eurolla ’business-as-usual’ -skenaarioon verrattuna. Sen mukaan jokainen investoitu euroa toisi takaisin 2,5 - 7,5 euroa.

Satsaukset uusiutuvaan energiaan kasvattaisivat myös alan työllisyyttä, arvioiden mukaan työpaikkojen määrä nousisi 42 miljoonaan, mikä tarkoittaisi määrän nelinkertaistumista seuraavien 30 vuoden aikana. Toimet tuottaisivat myös lisää hyvinvointia ja parantaisivat monien kriisialueiden terveystilannetta.

- Hallitukset ovat tällä hetkellä vaikean paikan edessä yrittäessään saada tautitilannetta kontrolliin samalla, kun pitäisi ottaa käyttöön merkittäviä palautumis- ja elvytyskeinoja, La Camera toteaa. Kiihdyttämällä uusiutuvan energian hankkeita ja ottamalla energiamuutoksen laajemman elpymisvaiheen keskeiseksi osaksi hallitukset voivat saavuttaa moninkertaiset taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet, joilla varmistetaan tasapainoisempaa tulevaisuutta.

IRENA:n katsauksen mukaan uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan myös selvästi hillitä lämpötilojen nousua ympäri maailman, kun niillä energiateollisuudessa korvataan fossiiliset polttoaineet 70-prosenttisesti vuoteen 2050 mennessä.

Uusiutuvia voitaisiin hyödyntää enemmän myös raskaan tehdasteollisuuden ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen leikkaamisessa ja saavuttaa niidenkin kohdalla lähes nollapäästöisyys vuoteen 2050 mennessä. Tässä tapauksessa puhutaan tietysti vedyn tuottamisesta uusiutuvilla.

Teräksen ja sementin valmistuksessa fossiiliset polttoaineet korvaavaa, puhtaasti palavaa vetyä voidaan tehdä käyttämällä suuret määrät puhtaasti tuotettua sähköä. Vihreä vety syntyy ns. elektrolyysissä, jossa vesimolekyylit pilkotaan vedyksi ja hapeksi.

”Koronakriisin nojalla ei pidä tehdä kompromisseja puhtaasta energiasta”

- Kun maailmassa kurkotetaan nykyisen terveys- ja talouskriisin yli, meillä on valinta edessämme: voimme tavoitella nykyaikaista, puhdasta ja terveellistä energiajärjestelmää, tai sitten voimme palata vanhaan, saastuttavaan tapaan harjoittaa liiketoimintaa. Meidän on valittava ensimmäinen vaihtoehto, World Resources Instituten toimitusjohtaja Andrew Steer sanoo.

Ennen kuin Steer esitti tämän kehotuksen tarttua vihreisiin keinoihin talouden elpymiseksi koronaviruskriisin jälkeen, samalla asialla oli Kansainvälisen energiajärjestön pääjohtaja Fatih Birol, joka kiirehti hallituksia reivaamaan politiikkatoimiaan sen mukaisesti, ettei kriisin jälkeen syntyisi investointivajeita energiamuutoksen edellyttämissä hankkeissa.

- Emme voi sallia, että tämän päivän kriisin nojalla tehdään kompromisseja siirryttäessä puhtaan energian aikakauteen, Birol sanoi ja lisäsi, että meillä on nyt mahdollisuuksien ikkuna auki.

Espanjalaisen uusiutuvan energian jättiyrityksen Iberdolan toimitusjohtaja Ignacio Galán sanoo puolestaan, että yhtiö jatkaa miljardi-investointejaan uusiutuvaan energiaan, sekä myös sähköverkkoihin ja –varastoihin, jotta puhtailla energialähteillä tuotettu sähkö saadaan integroiduksi joustavasti järjestelmiin. Iberdola on tunnettu myös Britanniassa, koska yhtiö omistaa Scottish Powerin.

- Vihreä elpyminen on olennaista, kun nousemme kuiville Covid-19 kriisistä. Maailma hyötyy taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti, kun huomio kiinnitetään puhtaaseen energiaan, Galán toteaa ja jatkaa, että talouskannusteiden ja politiikkatoimien yhdistäminen ilmastotavoitteisiin on ratkaisevaa elinkelpoisen ja terveen talouden kannalta.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: Flickr

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit