23.04.2019, kello 10.46

Euroopan ennätysvuosi 2018

Uutta tuulivoimaa 27 mrd. eurolla

Euroopassa rakennettiin uutta tuulivoimaa 27 miljardilla eurolla vuonna 2018. Summalla luotiin ennätysmäärä uutta kapasiteettia, kertoo alan Euroopan kattojärjestö WindEurope.

WindEuropen vuosiraportin ‘Financing and Investment Trends’ mukaan investointien rahallinen määrä liikkui kustannusten alenemisen myötä samoissa luvuissa kuin edellisenä vuonna, mutta uutta kapasiteettia nousi ennätykselliset 16,7 gigawattia (GW). Kapasiteetin kasvu näkyi erityisesti merituulivoimassa.

- Yksi megawatti (MW) uutta maatuulivoimaa maksaa nyt keskimäärin 1,4 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2015 maksoi 2 miljoonaa euroa. Merituulivoiman kohdalla kustannuspudotus on ollut vielä selvempi – vuoden 2015 noin 4,5 miljoonasta eurosta on tultu neljässä vuodessa 2,5 miljoonan euron megawattihintaan.

Britannia kärki-investoija

Vaikka merituulivoima kasvoi suhteellisesti maatuulivoimaa nopeammin, viime vuonna rakennetusta uudesta kapasiteetista leijonanosa oli silti yhä maatuulivoimaa. Sitä nousi yhteensä 12,5 GW, kun taas uutta merituulivoimaa nousi 4,2 GW. Investoinneista merituulivoiman osuus oli kuitenkin jo 38,5 prosenttia.

Kaikkiaan 190 tuulivoimapuistoa 22:ssa Euroopan eri maassa sai lopullisen investointipäätöksen vuonna 2018. Tuulivoiman suurimmat investointikohteet sijaitsevat WindEuropen mukaan yhä pohjoisessa ja läntisessä Euroopassa.

Viime vuonna Euroopan suurin tuulivoimainvestoija oli Britannia, jossa rakennettiin eritoten merituulivoimaa. Britannian kokonaispanostus oli 5,9 miljardia euroa. Maatuulivoiman ykkösinvestoija oli Ruotsi, joka oli lisäksi toiseksi suurin kokonaisinvestoija 3,7 miljardilla eurolla. Kolmantena tuli Belgia.

Eteläisessä, keskisessä ja itäisessä Euroopassa osuus maanosan kokonaisinvestoinneista oli vain 4 prosenttia. Tosin tälle vuodelle tuulijärjestö ennakoi tuntuvaa nousua Espanjassa ja Puolassa.

Yritys- ja hankeostoissa myös iso potti

Varsinaisten rakennusinvestointien lisäksi tuulivoima-alaan investoitiin omistusjärjestelyjen kautta. Tuulivoimaomistusta siirtyi viime vuonna joko hanke- tai suoranaisten yritysostojen kautta 24,1 miljardin euron edestä. WindEuropen mukaan määrä on selvästi suurempi kuin edeltävinä vuosina.

- Tuulivoima-alan kypsyys ja kilpailukyky ovat houkutellet hankkeille lisää sijoittajia ja yhtiökumppaneita erityisesti rahoitussektorilta. Sijoittajien luottamuksen kasvaessa tuulivoimaan he hinnoittelevat riskinsä täsmällisemmin ja investoivat projekteihin aiempaa nopeammin, raportissa todetaan.

Tuulipuistojen rakentamisia rahoitetaan yhä enemmän myös lainoituksella. Uudet liiketoiminta- ja omistusmallit ovat hajauttaneet sijoituspoolia; on pankkeja, institutionaalisia lainanantajia ja vientiluottolaitoksia, jotka tarjoavat pitkäaikaisrahoitusta.

Tämä on lisännyt merkittävästi edullisten ja ilman takuita myönnettävien lainojen saantimahdollisuuksia. Matalien korkojen ja laskevien riskivakuuksien ansiosta tuulipuistot saavat kilpailukykyistä rahoitusta entistä alemmilla lainakuluilla.

WindEurope: Kunnianhimotasoa vielä nostettava

- Tuulienergia sai viime vuonna 60 prosenttia kaikista Eurooppaan tehdyistä sähköntuotantoinvestoinneista, WindEuropen toimitusjohtaja Giles Dickson sanoo ja jatkaa, että rakennuskustannusten alenemisen ansiosta tuulivoimaan investoivat saavat nyt enemmän MW/ euro kuin ovat investoineet. Ja kun lainanantajatkin tyytyvät matalampaan riskitasoon, myös rahoituskustannukset alenevat.

Dickson muistaa luonnollisesti heittää varoituksen sanan siitä, että Euroopan on jatkettava vahvaa tuulivoimapanostusta, jotta EU:n 32 prosentin uusiutuvan energian tavoite vuodelle 2030 saavutetaan. Mutta Dicksonin mukaan vahva panostus edellyttää, että alaan vielä liittyviä ongelmia voidaan ratkoa.

- Yksi niistä on raha, jota on kyllä saatavilla, mutta pankkikelpoisia projekteja ei ole tarpeeksi. Ongelmia on myös lupien myöntämisessä: lupaprosessit ovat nykyään hitaampia ja monimutkaisempia kuin aiemmin. Kolmas ongelma liittyy kansallisiin energiasuunnitelmiin, joissa uusiutuvien näkyvyys jää hämärän peittoon.

Dicksonin mielestä EU:n jäsenmaiden energiasuunnitelmien on oltava tarpeeksi selkeitä ja kunnianhimoisia, jotta niistä välittyy investointisignaaleja tuleville tuulivoimahankkeille.

Teksti: Jukka Kortelainen/ Kuva: WindEurope

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit