10.02.2017, kello 13.23

Pohjolan energiajätit vetoavat europarlamenttiin

Vahvemman päästökaupan puolesta

Pohjoismaiden neljä suurinta energiayhtiötä – DONG Energy, Fortum, Statkraft, Vattenfall – on kirjelmöinyt europarlamentille vahvemman päästömarkkinan puolesta. Parlamentti äänestää EU:n päästökauppadirektiivin muutoksesta 14.2.

Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin allekirjoittamassa vetoomuksessa todetaan, että äänestys parlamentissa tiistaina 14.2.2017 on ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa EU:n päästömarkkinaa.

- Viime kesästä lähtien päästöoikeuden hinta markkinoilla on pudonnut neljänneksen. Se kertoo oikeuksien ylitarjonnasta ja rakenteellisista vinoumista, kirjelmöitsijät toteavat.

   Pekka Lundmark

He eivät myöskään pidä komission esitystä riittävänä oikaisemaan kehitystä siihen suuntaan, että päästökaupasta tulisi Euroopan pääinstrumentti kasvihuonekaasujen vähentämisessä, kuten alun perin on ollut tarkoitus.

Viime vuonna joukko isoja eurooppalaisia energiayhtiöitä, Fortum mukaan lukien, vetosi komissioon päästökaupan kuntoon saattamiseksi. Yhtiöt esittivät korjaussarjan lyhyen ja pitkän välin toimenpiteiksi, joista keskeisimmät ovat nytkin parlamentille esitetyssä pohjoismaisten energiajättien vetoomuksessa.

Parlamentin ympäristökomitean linjoilla

Pohjoismaisten energiayhtiöiden koalitio kehottaa europarlamentaarikkoja tukemaan vahvasti parlamentin ympäristökomitean joulukuussa hyväksymää näkemystä, jonka mukaan markkinavakausmekanismin (MSR) vuosittainen sisäänottomäärä pitäisi kaksinkertaistaa 12 prosentista 24 prosenttiin vuodesta 2019 alkaen.

Parlamentin ympäristökomitean näkemyksen mukaisesti energiajätit pitävät tätä tehokkaimpana lyhyen aikavälin ratkaisuna päästöoikeuksien huomattavan ylijäämän poistamiseksi. Myös pitkän aikavälin ratkaisuissa viitataan ympäristökomitean näkemyksiin.

Keskeisimpiä niistä olisi kiristää päästövähennyskerroin (LRF) vähintään 2,4 prosenttiin, mikä heijastaisi paremmin Pariisin sopimuksen tavoitteita ja EU:n pitkän aikavälin ilmastotavoitetta. Koalition mukaan tällä tavoin vältettäisiin myös korkeammat päästöjen vähennyskustannukset myöhemmin.

Lundmark kollegoineen hehkuttaa meneillään olevaa päästökauppadirektiivin uudistusta suurena mahdollisuutena kansainvälisesti kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa tekeville poliitikoille ja vähäpäästöisiin teknologioihin investoivalle eurooppalaiselle liike-elämälle.

- Yhtä lailla se on mahdollisuus sekä jokaiselle puhdasta energiaa vaativalle kuluttajalle että yhteiselle ympäristöllemme, he lisäävät.

Hiilihinnoittelu etenee maailmalla

Europarlamenttiin vetoajat viittaavat viime marraskuussa pidettyyn Marrakechin ilmastokokoukseen, jossa kansainvälinen yhteisö liputti vahvasti Pariisin ilmastosopimuksen puolesta.

Marrakechin kokouksen julkilausumassa painotettiin kunnianhimotason nostamista ja kansainvälisen yhteistyön lisäämistä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Tässä mielessä kirjelmöitsijät pitävät rohkaisevana sitä, että yhä useampi valtio on ottamassa käyttöönsä hiilidioksidin hinnoittelumenetelmiä.

Kiina esimerkiksi on päättänyt käynnistää tänä vuonna oman päästömarkkinansa, josta odotetaan muodostuvan kaksi kertaa niin suuri kuin EU:n päästömarkkina on. Myös Kanada suunnittelee aloittavansa kansallisen hiilidioksidin hinnoittelujärjestelmän vuonna 2018.

Pääkuva: Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit