18.05.2017, kello 19.04

Esko Aho ET:n kevätseminaarissa Porissa:

Vaikea mutta välttämätön muutos

Muutos siellä, muutos täällä, muutos joka puolella. Näin voisi tiivistää Esko Ahon puheen Energiateollisuus ry:n kevätseminaarissa. Esimerkkiä Aho ammensi energia-alalta ja kuinkas muutenkaan kuin Harvard-ajoiltaan.

Hän kertoi tuolloin vuonna 2001 kuulleensa ensimmäisen kerran liuskeöljystä ja ihmetelleensä, mistä oikein on kysymys. Silloin se tuntui uskomattomalta, mutta nyt kun liuskeöljyn tuotanto on täyttä totta, Aho sanoo sen mullistaneen koko maailman öljymarkkinat.

- Yhdysvalloista on tullut taas suuri öljyntuottaja, joka lienee kolmantena Saudi-Arabian ja Venäjän jälkeen. Ja öljyn rooli geopolitiikassa on huomattavasti muuttunut.

Muutosta sekin, että Aho sanoo geopolitiikan tulleen takaisin, mikä näkyy ennen kaikkea energiassa. Hän muistelee 1970-luvun öljykriisiä, jonka myötä jotkut löysivät uuden konseptin toimia ja pärjäsivät sen jälkeen. Ne jotka eivät löytäneet, eivät pärjänneet.

Nykymaailmassa esimerkki uuden konseptin omaksumisesta löytyy siitä, kun Yhdysvalloissa ollaan poistamassa tuulivoimatukia. New Yorkin osavaltiossa on meneillään suuri tuulivoimaprojekti, joka alun perin perustui tukiin, mutta hankkeen toteuttaja Statoil ilmoittikin toteuttavansa sen ilman tukia. Viime kädessä tällaisesta ratkaisuista hyötyy myös kuluttaja.

Konsepti ja teknologia avainkäsitteitä

Konsepti onkin käsite, jota Aho viljelee muutosfilosofiansa markkinoinnissa. Hänestä johtamiseen tarvitaan aina uusi konsepti, kun eletään murroskausia, kuten Suomessa on tehty viimeiset kymmenen vuotta, jotka ovat olleet kovin tuskaista aikaa.

- Uudella konseptilla mennään eteenpäin, mutta ennen pitkää alkavat vaikeudet ja silloin on taas konseptia vaihdettava, Aho sanoo.

Hän ottaa pari ottaa pari esimerkkiä omasta kokemusmaailmastaan. Ensinnäkin pääministerikaudeltaan 1990-luvun alun laman Suomessa ja toiseksi 2010-luvun taitteen, kun Nokian eväät alkoivat olla lopuillaan.

Kaikki tiedämme, miten kummassakin tapauksessa kävi. Konseptin ohella Esko Aho viljelee sanaa ”teknologia”. Liuskeöljyn kohdalla se oli avainasemassa, mutta vielä enemmän hän korostaa John Rockefellerin osuutta öljynjalostuksen alkuajoilta.

- Rockefeller ei ollut mikään keksijä, mutta hän oivalsi, miten jalostettua öljyä hyödyntää rautateiden kehityksessä ja laajemminkin liikenteessä. Siinä oiva esimerkki siitä, miten hyödyntää uutta teknologiaa.

Digitalisaatio kuin traktori maataloudessa

Digitalisaatiota Aho vertaa muutokseen, kun traktori tuli maatalouteen, josta hänellä on omakohtaista kokemusta. Traktorin tulo maatalouteen merkitsi noin 28 prosentin menetyksiä työpaikoissa. Digitalisaation on laskijoista riippuen arvioitu tarkoittavan 30-50 prosentin työpaikkojen katoamista.

Aho näkee digitalisaatiossa olennaiseksi sen, että siirrytään standardeista yksilöllisiin ratkaisuihin. Tässä energia-alalla on tuhannen taalan paikka. Ja se koskee myös energiantuotantoa perinteissä mielessä.

Aholta on monta kertaa kysytty, mistä löytyy uusi ”Nokia”. Ei mistään, hän vastaa. Olennaisempaa hänestä on miettiä, miten saadaan nykyinen Suomen tuotanto kilpailukykyisemmäksi. Tällä hetkellä näkymät ovat pitkästä hyvät, mutta maali on vielä kaukana.

EU:ta Esko Aho kritisoi siitä, että unioni keskittyy toiminnassaan liiaksi hallinnollisiin asioihin, kun pitäisi keskittyä sisämarkkinoiden kehittämiseen, eli tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkumiseen. Se tarkoittaa myös energian sisämarkkinoiden entistä parempaa tiivistämistä.

Kuva: Eija Avellan/ Energiateollisuus ry

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit