14.10.2015, kello 11.57

Myrskytuhojen vaikutukset selvitetty

Valio-myrskyn hinta 17 miljoona euroa

Valio-myrsky runteli Suomen sähköverkkoja 2.10. Myrskyn vahingot jäivät selvästi vähäisemmiksi kuin vuonna 2013 iskeneen Seija-myrskyn aikana. Myrsky aiheutti kuitenkin sähköverkkoyhtiölle yhteensä 17 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset.

Pahimmillaan sähköt olivat poikki Valio-myrskyn aikana 232 000 asiakkaalta. Suurimmat vahingot aiheutuivat Keski-Suomen ja Itä-Suomen jakeluverkoissa. Energiateollisuus ry selvitti kyselytutkimuksen avulla Valio-myrskyn aiheuttamia tuhoja.

Kyselytutkimuksen vastanneista sähköverkkoyhtiöistä 63 prosenttia ilmoitti myrskyn aiheuttaneet vahinkoja yhtiön omistamissa verkoissa. Tällä kertaa myrsky ei yltänyt maan pohjoisosiin, joka välttyi vahingoilta. Maakaapeloiduilla alueilla myrsky ei päässyt tekemään tuhojaan.

Myrskyn aikana yhteensä noin 232 000 käyttöpaikkaa oli ilman sähköjä. Tämä on selvästi vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin Seija-myrsky katkaisi sähköt yli 400 000 käyttöpaikasta. Pahimmillaan yhden sähköverkkoyhtiön jakelualueella oli noin 65 000 käyttöpaikkaa ilman sähköä. Tutkimukseen vastanneista yhtiöistä suurin osa ilmoittaa sähköttömien käyttöpaikkojen määrän jääneen muutamiin tuhansiin — selvästi alle 10 000:een.

Kustannuksia 17 miljoonaa

Myrskyn aiheuttama pisin sähkönjakelussa tapahtunut keskeytys oli yli 70 tuntia — neljä sähköverkkoyhtiötä ilmoittaa keskeytyksen kestäneen 60 tuntia tai enemmän. Suurin osa vastanneista kertoo keskeytyksien pituuden kuitenkin jääneen alle kymmeneen tuntiin. Lain mukaan sähköverkkoyhtiöt joutuvat maksamaan asiakkailleen korvauksia, jos sähkökatko kestää 12 tuntia tai enemmän.

Sähköverkkoyhtiöt arvioivat maksavansa asiakkailleen Valio-myrskyn aiheuttamista sähkönjakelun keskeytyksistä korvauksina yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Korvauksia maksetaan yhteensä 63 000 asiakkaalle — suurin osa sähköverkkoyhtiöistä ei kuitenkaan joudu maksamaan asiakkailleen korvauksia.

Sähköverkkojen korjaamisesta johtuvat kustannukset taas ovat arvioiden mukaan noin kahdeksan miljoonaa euroa. Valio-myrskyn kokonaishinta nousee noin 17 miljoonaan euroon.

Aikaisempaa parempaa varautumista

Sähköverkkoyhtiöt olivat varautuneet hyvin myrskyn aiheuttamiin ongelmiin. Korjaustyövoimaa ja verkostoautomaatiota hyödyntämällä sähköt palautettiin suurimmalle osalle asiakkaista nopeasti.

Alueelliset erot myrskyn aiheuttamissa tuhoissa ovat suuret. Metsävaltaisilla alueilla suurin osa sähköverkon vaurioista aiheutui sähkölinjojen päälle kaatuneista puista. Harvaanasutuilla alueilla vikojen korjaaminen on myös haastavaa.

Viime vuosina sähköverkkoyhtiöt ovat investoineet voimakkaasti sähköverkkoihin. Seuraavien 15 vuoden aikana sähköverkkoinvestointien arvioidaan nousevan seitsemään miljardiin euroon. Myrskyille alttiita ilmajohtoverkkoja korvataan maakaapeleilla ja ilmajohtoja siirretään metsistä maanteiden varsille. Samalla sähköverkkojen automaatiotasoa nostetaan. Sähköverkkojen kehittämistä hidastavat kuitenkin jähmeä lupakäytäntö ja viranomaisohjeet — lainsäädäntö ja viranomaisten tapa toimia edellyttävät vielä reivaamista.

Energiateollisuus ry:n tekemään kyselyyn vastasi 48 sähköverkkoyhtiötä. Vastaukset kattavat noin 80 prosenttia Suomen jakeluverkkojen kokonaispituudesta ja 81 prosenttia verkkoyhtiöiden asiakkaista.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit