27.11.2015, kello 14.38

Väittelijä ehdottaa:

Verkkoyhtiöille tehopohjainen siirtohinnoittelu

Tulevaisuuden energiateknologiat muuttavat merkittävästi sähkön loppukäyttöä ja sähkönjakeluverkon kuormia. Muutokset aiheuttavat haasteita sähköverkkoyhtiöille. Ratkaisuna voisivat olla tehopohjainen siirtohinnoittelu ja kuormienhallinta.

Näin päättelee diplomi-insinööri Jussi Tuunanen väitöskirjassaan, joka tarkastettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) 27.11.2015. Tuunasen mukaan on odotettavissa, että jakeluverkoissa siirrettävät tehot voivat kasvaa merkittävästi, mutta siirrettävän sähköenergian määrä voi pienentyä.

Merkittävimmin sähkönjakeluverkoissa siirrettävää energiaa ja tehoa voivat muuttaa energiatehokkuus, pientuotanto, sähköautot, energiavarastot ja kysynnän jousto. Sähköjakeluverkon teho ja energiatiedot ovat tärkeitä sähköverkon suunnittelun sekä sähköverkkoliiketoiminnan kannalta.

Muutokset tuovat haasteita verkon suunnitteluun ja liiketoimintaan. Tehon kasvun myötä verkostoinvestoinnit voivat kasvaa lisäten näin sähköverkkoyhtiöiden kustannuksia. Toisaalta energiankulutuksen pienentyminen supistaa nykyisellä hinnoittelumallilla verkkoyhtiöiden liikevaihtoa.

Tuunanen ehdottaa väitöskirjassaan ratkaisuksi sähköverkkoyhtiöille tehopohjaista siirtohinnoittelua ja kuormienhallintaa, joilla verkkoyhtiöt voivat valmistautua muuttuvaan toimintaympäristöön.

Tehopohjainen siirtohinnoittelu voisi rajoittaa tehojen kasvua jakeluverkoissa. Lisäksi se olisi sähköverkkoyhtiön kannalta kustannusvastaavampi ratkaisu verrattuna nykyiseen hinnoittelumalliin.

– Uudentyyppiselle kuormien ennustamismenetelmälle on tarvetta, koska nykyiset menetelmät eivät kykene ottamaan huomioon sähkön loppukäytön tulevia muutoksia ja siten tuottamaan riittävän hyviä ennusteita, Tuunanen kuvailee tutkimustaan.

Kuva: PKS

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit