05.11.2015, kello 13.18

Turku Energia raivaa tehostetusti puustoa sähkölinjojen läheisyydestä

Vierimetsät ojennukseen

Sähkölinjojen läheisyydessä kasvavat puut kaatuvat helposti myrskyn voimasta tai lumen painosta sähköjohdoille. Turku Energia raivaa ennakoivasti sähkölinjoihin rajoittuvaa puustoa.

Vierimetsäalueella kasvavat riukuuntuneet puut taipuvat helposti lumen painosta sähköjohtojen päälle. Vierimetsän ennakoiva hoitaminen vähentää sähkökatkojen todennäköisyyttä.

Turku Energia Sähköverkot Oy raivaa tämän ja ensi vuoden aikana sähkölinjoille rajoittuvaa puustoa Satavan ja Kakskerran alueilla. Sähkölinjoihin rajoittuvaa metsäaluetta kutsutaan vierimetsäksi.

Vierimetsää kasvaa yleensä 10 ja 20 kilovoltin sähkölinjojen molemmilla puolilla. Huonokuntoiset tai riukumaiset puut voivat kaatua myrskyn aikana tai lumen painosta ilmajohtojen päälle — tämä aiheuttaa yleensä sähkökatkoksen.

Vierimetsäalueiden ennakoivan hoitamisen avulla vähennetään sähkökatkoksien riskiä. Myös sähkömarkkinalaki edellyttää verkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

— Turku Energia raivaa vierimetsiä 9–10 vuoden välein, kertoo Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Harri Salminen.

— Raivauksen yhteydessä poistetaan lahot, riukuuntuneet ja johtoihin päin kallistuneet puut. Hyväkuntoisiin ja vahvoihin puihin ei kosketa. Raivauksen jälkeen terve puusto saa lisää elintilaa ja valoa, mikä vahvistaa niitä.

Tänä vuonna Turku Energia raivaa myös johtoalueiden aluskasvillisuutta ja johtojen lähelle ulottuvia oksia. Johtoalueraivaukset tehdään kolmen vuoden välein.

Sähköverkkoyhtiö ja maanomistaja sopivat yhdessä puiden poistamisesta vierimetsäalueelta. Kaadettavat puut ovat maanomistajan omaisuutta — he päättävät puiden jatkokäsittelystä. Turku Energia Sähköverkot poistaa kaadetuista puista oksat ja pätkii rungot noin kolmen metrin pituisiksi. Maanomistajille vierimetsässä tehtävät toimenpiteet eivät aiheuta kustannuksia.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit