06.02.2017, kello 10.40

Pk-sektori päässyt mukaan cleantech-toimintaan

Vihreä liiketoiminta houkuttelee

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat pääsemässä mukaan ”vihreään liiketoimintaan”. Yli neljännes pk-sektorilla toimivista yrityksistä harjoittaa jossain muodossa cleantech-toimintaa. Tämä selviää Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) kyselystä.

Cleantech-liiketoimintaa harjoittaa 28 prosenttia pk-sektorin yrityksistä. Viisi prosenttia kyselyyn vastanneista kertoo cleantechin olevan jo yrityksen pääliiketoimintaa. EK:n kyselyyn vastasi 357 yritystä, joista 102 ilmoitti harjoittavansa cleantech-liiketoimintaa.

EK:n arvion mukaan Suomessa on noin 4000 päätoimista cleantech-alan yrityksiä. Päätoimisina cleantech-yrityksinä pidetään sellaisia yrityksiä, joiden liikevaihdosta vähintään 50 prosenttia muodostuu cleantech-toiminnasta. Cleantech-yrityksen määritelmä ei kuitenkaan ole yksiselitteinen.

Monessa pk-yrityksessä cleantech on vielä pienimuotoista. Puolet kyselyyn vastanneista sanoo cleantechin osuuden oleva alle kymmenen prosenttia liikevaihdosta. EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelän pitää kyselyn tuloksia kuitenkin rohkaisevina.

— Cleantech on selvä tulevaisuuden liiketoimiala. Ympäristöratkaisuiden kysyntä on sen verran suurta, että liiketoimintamahdollisuuksia olisi suuremmallekin joukolle.

Kierrätys ja uusiutuva energia

Kaikista cleantech-alalla toimivista yrityksistä 65 prosenttia ilmoittaa toimivansa kierrätyksen parissa tai hyödyntävänä jätteitä liiketoiminnassaan. Päätoimisten cleantech-yritysten joukosta 41 prosenttia kertoo liiketoiminnan muodostuvan kierrätyksestä.

Kakkosena on energiatehokkuus. Kaikista alan yrityksistä 40 prosenttia toimii tällä alalla, päätoimisista 49 prosenttia. Biotuotteet ja materiaalit ovat kolmantena — 21 prosenttia kaikista ja neljä prosenttia päätoimisista harjoittaa tällaista liiketoimintaa.

Uusiutuva energia ja sähkönjakeluun liittyvä älytekniikka ovat kaikkien cleantech-yritysten joukossa neljännellä sijalla (16%), mutta päätoimisista cleantech-yrityksistä sitä harjoittaa peräti 37 prosenttia — lähes yhtä paljon kuin kierrätysmateriaalien kanssa puuhastelevia. Uusiutuvaan energiaan ja älykkäisiin sähköverkkoihin erikoistuneet yritykset kertovat panostavansa erityisen paljon tuotekehitykseen — keskimääräistä cleantech-yritystä enemmän.

Asetelma on samankaltainen puhtaan veden ratkaisuiden osalta. Kaikista yrityksistä 16 prosenttia ja päätoimisista 37 prosenttia on keskittynyt puhtaan veden ratkaisuihin.

Selvästi pienempiä aihepiirejä ovat älykäs liikenne ja logistiikka, ilman laatuun liittyvät ratkaisut ja teollinen internet.

Cleantech on yleensä perinteisten toimialojen rajat ylittävää verkostotaloutta. Monesti eri yritykset täydentävät toistensa vahvuuksia. Pk-sektorin yritykset ovat ketteriä ja usein niiden toiminta vauhdittaa myös suurempien yritysten uudistumista. Tämä taas vaikuttaa cleantech-alan yleiseen kehitykseen ja lisää pk-sektorin toimintamahdollisuuksia.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit