15.09.2017, kello 17.43

Vesisähkö ei ole uusiutuvaa energiaa?

Vihreää sähköä kilpailuttamalla

Vihreän sähkön tuottajat joutuvat tulevaisuudessa kilpailemaan siitä, kuka syöttää halvimmalla uusiutuvaan energiaan perustuva sähköä markkinoille. Edullisimman tarjouksen tehneet palkitaan. Hallituksen esitys uudesta tuotantotukijärjestelmästä ei kuitenkaan noudata täysin teknologianeutraalin ajattelun periaatetta.

Hallitus haluaa suomalaisille sähkömarkkinoille vuosittain kaksi terawattituntia lisää uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Valtio on valmis tukemaan uusiutuvan energian tuotantoa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Jo suljettu tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä kävi yhteiskunnalle kalliiksi. Nyt hallitus on kehitellyt uuden kilpailuttamiseen perustuvan järjestelmän, jonka arvioidaan innostavan tuottamaan vihreää sähköä aikaisempaa vähäisemmällä yhteiskunnan tuella.

Uusi tuotantotuki — preemiojärjestelmä — perustuu teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun. Kilpailuun voivat osallistua kaikki uusiutuvalla energialla sähköä tuottavat yritykset. Eivät kuitenkaan ihan kaikki. Vesivoimalaitokset eivät ole hallituksen määritelmän mukaan uusiutuvaa energiaa tuottavia laitoksia. Esityksessä on muitakin kisaan osallistumista rajoittavia määritelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi voimalaitoksen puunkäytön määrää ohjaavat tekijät, jotka voivat rajata osan puuenergiaa hyödyntävistä laitoksista ulos kisasta. Asunto-, ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen on kuitenkin tyytyväinen.

— Uusi tuotantotukijärjestelmä asettaa eri uusiutuvaan energiaan perustuvat sähköntuotantomuodot samalle viivalle. Tällä tavalla päästään eroon eri tuotantomuotoihin perustuvasta ajattelusta, ministeri toteaa.

— Tämän jälkeen valtio ei enää tue mitään yksittäistä uusiutuvan energian tuotantomuotoa tai aseta eri tuotantomuodoille kiintiöitä.

Tiilikainen toivoo, että tällä tavalla saadaan mahdollisimman suuri määrä tarjoajia. Se laskisi järjestelmän kustannuksia.

Energiateollisuus ry:n johtaja Jari Kostama pitää ajatusta tuottajien teknologianeutraalista kohtelusta hyvänä. Hallituksen esityksessä periaatteesta on kuitenkin tingitty.

— Kustannustehokkuuden näkökulmasta kaikkien uusiutuvaa energiaa hyödyntävien sähkön tuotantomuotojen pitäisi olla mukana kilpailussa. Tällä tavalla veronmaksajille aiheutuvat kustannukset pienenisivät.

— Veronmaksajien rahoja ei pidä käyttää energiayritysten markkinariskien kattamiseen. Markkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta parasta olisi, että sähköntuottajat joutuvat ottamaan toiminnassaan huomioon sähkön kysynnän ja tuotannon vaihtelut.

Kostaman mielestä markkinahintasignaalin olisi syytä välittyä tuottajille täysimääräisenä. Tämä ohjaa investointeja tehokkaasti.

— Hallituksen esittämä preemiomalli toteuttaa tätä tavoitetta vain osittain. Kaikkien uusiutuvaa energiaa hyödyntävien sähköntuotantomuotojen pitäisi voida osallistua aidosti kilpailuun.

Uusi laki tarvitaan

Preemiojärjestelmää varten tarvitaan uusi laki. Laki määrittelee sen, minkälaiset voimalaitokset pääsevät järjestelmään mukaan. Järjestelmään hyväksytyt voimalaitosten omistajat tekevät tarjouksia siitä, millä hinnalla ne olisivat valmiita tuottamaan tietyn määrän vihreää sähköä markkinoille esimerkiksi seuraavan vuoden aikana.

Edullisimmat tarjoukset voittavat. Sopimuksia tehdään niin monen voimayhtiön kanssa edullisuusjärjestyksessä, kunnes kahden terawattitunnin kakku on kasassa. Sopimuksen tehneille yhtiöille maksetaan preemiojärjestelmästä tuotantotukea.

— Tavoitteena on rakentaa veronmaksajan kannalta mahdollisimman edullinen tukijärjestelmä, joka tuottaa sovitun määrän uusiutuvaa energiaa valtiontalouden kannalta kohtuullisin kustannuksin, Tiilikainen toteaa.

Tarjouskilpailussa menestynyt sähköntuottaja on velvollinen tuottamaan vihreää sähköä tekemänsä tarjouksen mukaisesti. Tuottajalle napsahtaa sakkomaksu, jos se ei pidä lupaustaan. Preemiosopimukset ovat voimassa määräajan — korkeintaan kaksitoista vuotta.

Preemiojärjestelmää ylläpitää Energiavirasto. Se käsittelee myös sähköntuottajien tekemät tarjoukset ja järjestää tarjouskilpailut.

Preemiojärjestelmää koskeva lakiesitys on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn vielä tämän syksyn aikana.

TAUSTAA

Kuka voi osallistua?

Vihreän sähkön kisassa kaikki uusiutuvaa energiaa hyödyntävät voimalaitokset voivat osallistua — eivät kuitenkaan ihan kaikki. Vesivoimalaitoksia hallitus ei kelpuuta mukaan, vaikka ne tuottavatkin vihreää sähköä. Yli kymmenen megawatin tehoiset vesivoimalaitokset pärjäävät sähkömarkkinoilla ilman tukiakin — tosin alle kymmenen megawatin tehoisten vesivoimalaitosten taloutta mahdollisuus osallistua tarjouskisaan piristäisi kummasti.

Hallituksen esityksen mukaan kisaan ovat tervetulleita aurinkovoimalaitokset ja aaltovoimalaitokset. Mukaan pääsevät myös tuulivoimalaitokset, biokaasuvoimalaitokset ja puuta polttoaineena käyttävät voimalaitokset — puuvoimalaitokset tosin tietyin rajoittein. Mukaan voivat todennäköisesti ilmoittautua myös kotitaloudet, jotka ovat asentaneet katoilleen aurinkopaneeleita.

Kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit