16.12.2019, kello 16.07

Bioenergian osuus 70 prosenttia uusiutuvista

Vihreistä suurin

Bioenergia on maailmanlaajuisesti suurin uusiutuvan energian muoto. Uusiutuvien osuus maailman kaikesta energiakäytöstä on tällä hetkellä vajaat 18 prosenttia. Tästä bioenergian osuus on peräti 70 prosenttia.

Maailman uusiutuvasta energiasta bioenergian osuus on selvästi suurin. Tosin bioenergian osuus on vähentynyt muutamilla prosenttiyksiköillä viimeisten vuosien aikana. Tämä käy ilmi World Bioenergy Association (WBA) -nimisen yhdistyksen keräämistä tilastoista.

Bioenergiaa ovat kaikki biopohjaiset energiaraaka-aineet, kuten metsä- ja peltoenergia. Uusiutuvan energian ja sen sisällä bioenergian asema on jo ehtinyt vakiintua. Tästä huolimatta fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvaa vuosittain puolentoista prosentin vauhdilla. Myös uusiutuvan energian osuus kasvoi vuonna 2017 vajaan prosentin, mutta bioenergia sen sisällä taantui hivenen.

Uusiutuvan energian kasvun veturi on ennen kaikkea tuulivoima, vesivoima ja muut uusiutuvat sähköntuotantomuodot. Maailman tuottamasta sähköstä jo 25 prosenttia perustuu uusiutuviin energialähteisiin. Tuulivoiman ja vesivoiman jälkeen biomassoihin perustuvat sähköntuotantomuodot ovat kolmanneksi suurin tapa tuottaa sähköä uusiutuvalla energialla.

Maailma kulutti noin 102 800 terawattituntia energiaa vuonna 2017 — tämä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Maailman energian käytöstä 80 prosenttia on peräisin öljystä, hiilestä ja maakaasusta. Öljyn osuus kakusta on peräti 40 prosenttia. World Bioenergy Association arvioi trendin jatkuvan samanlaisena myös vuosina 2018 ja 2019.

Bioenergia lämmittää kodit

Biomassojen energiakäyttö oli noin 15 500 terawattituntia vuonna 2017. Tästä noin 85 prosenttia oli kiinteitä biopolttoaineita, kuten haketta, pellettejä ja polttopuuta. Noin seitsemän prosenttia biopolttoaineista käytettiin nestemäisessä muodossa. Loput olivat biokaasuja.

Lähes puolet maailman käyttämästä energiasta kuluu asuntojen ja kiinteistöjen lämmittämiseen. Uusiutuvaa energiaa käytetään myös lämmityksessä — biomassan osuus lämmitykseen kuluvasta uusiutuvasta energiasta on yli 90 prosenttia. Lämmitykseen ja ruoanlaittoon kului yhteensä noin 10 000 terawattituntia biomassalla tuotettua energiaa vuonna 2017.

Liikennesektorilla yleisimmät biomassoihin perustuvat polttoaineet ovat bioetanoli ja biodiesel. Niillä korvataan öljyä. Liikenteessä biopolttoaineiden osuus oli noin kolme prosenttia vuonna 2017. Energiaksi muunnettuna tämä on noin 975 terawattituntia.

Maataloudessa merkittävä potentiaali

Maatalouden jätteistä ja sivuvirroista saatava bioenergiapotentiaali on World Bioenergy Associationin mukaan hyödynnetty huonosti. Parhaimmillaan maatalouden sivuvirroista saatavilla aineksilla voitaisiin kattaa joka 14 prosenttia maailman kokonaisenergiantarpeesta. Samalla uusiutuvan energian osuus lähes kaksinkertaistuisi nykyiseen verrattuna.

Suurin osa maatalouden sivuvirroista muodostuu maissin, riisin ja vehnän sekä muiden viljakasvien viljelyn yhteydessä. Maatalouden sivuvirtojen vuotuiseksi potentiaaliksi on laskettu 4,3–9,4 miljardia tonnia. Tällaisen kasan energiasisällöksi on arvoitu 4900–22 800 terawattituntia.

Metsäsektori on suurin

Suurin osa maapallon bioenergiasta on peräisin metsistä. Energiakäyttöön päätyvästä biomassasta 85 prosenttia on metsäenergiaa. Metsähakkeen lisäksi joukkoon kuuluvat puuhiili, polttopuut ja pelletit. Esimerkiksi pellettejä tuotettiin viime vuonna eri puolilla maailmaa yhteensä noin 35 miljoonaa tonnia. Tästä 55 prosenttia tuotettiin Euroopassa ja 30 prosenttia Pohjois-Amerikassa.

Maailma käyttää puupolttoaineita vuosittain lähes kaksi miljardia kuutiometriä. Suurin osa tästä kuluu kotitalouksissa ruuanlaittoon ja lämmitykseen. Aasia ja Afrikan kehittyvät maat ovat suuria puupolttoaineen käyttäjiä. Esimerkiksi Afrikan maissa tuotetaan 65 prosenttia maailman puuhiilestä. Maailmanlaajuisesti puuhiiltä tuotetaan vuosittain noin 52 miljoonaa tonnia.

Yhdyskunta- ja teollisuusjätteet ovat ennen kaikkea kaupunkien ja teollisuusmaiden bioenergian raaka-aineita. Maailman kotitalousjätteistä saadaan vuosittain irti noin 700 terawattituntia energiaa. Jätteistä noin 60 prosenttia on peräisin kotitalouksista.

Maailmassa vuosittain tuotettava biokaasu sisältää yhteensä noin 370 terawattituntia energiaa. Biokaasusta puolet valmistetaan Euroopassa.

World Bioenergy Associationin tilastojulkaisu on ladattavissa kokonaisuudessaan täältä.

teksti Petri Sallinen / kuva Scanstockphoto

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit