11.06.2015, kello 13.43

Fortum tarttui hallitusohjelman mahdollisuuteen

Voimalaitospolttoainetta hevosen lannasta

Hevosen kuivikelannasta kehitetään energiantuotantoon soveltuvaa biopolttoainetta. Hevosenlannan käytön mahdollistaminen energiantuotannossa on peräti kirjattu Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan.

Hevosen kuivikelantaa käytetään polttoaineena Fortumin Järvenpään biovoimalaitoksella.

Hevosen kuivikelannan käyttö voimalaitosten polttoaineen sopii hyvin kiertotalousajatteluun. Kiertotaloudessa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla. Hevostalleilla käytetään kuivikkeena muiden teollisuusalojen sivutuotteita, kuten sahanpurua. Kuivike sekoittuu talleilla lantaan, joka kerätään talteen ja poltetaan voimalaitoksessa.

— Hevosenlannan hyödyntäminen on kotimainen cleantech-sovellus. Sen käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta, ulkomaisten biopolttoaineiden tuontia ja tarjoaa työtä, toteaa Fortumin teknologiajohtaja Heli Antila.

Suomessa on noin 77 000 hevosta, joiden lanta on hevostalleille kasvava ongelma. Lannan kaltaista biohajoavaa jätettä ei saa vuoden 2016 alusta alkaen viedä enää kaatopaikalla. Lantaa ei saa myöskään levittää kalteville pelloille, josta sen sisältäviä epäpuhtauksia voi valumavesien mukana kulkeutua vesistöihin.

Fortumin kehittämä konsepti helpottaa myös hevostallien toimintaa. Energiayhtiö toimittaa talleille kuiviketta ja noutaa myöhemmin kuivikelannan pois. Fortumissa uskotaan, että palvelukonseptille voi olla kysyntää myös Suomen ulkopuolella — esimerkiksi Ruotsissa on 360 000 hevosta ja Puolassa 300 000.

— Olemme kehittäneet palvelua yhteistyössä hevostallien kanssa. Keväällä toteutetussa pilotissa oli mukana neljä tallia Espoosta ja Kirkkonummelta. Kesän ja syksyn aikana pilottia laajennetaan ja tavoitteena on saada kymmeniä talleja mukaan, kertoo Anssi Paalanen Fortumilta.

Hevosen kuivikelantaa on koepoltettu VTT:n kanssa. Kokeilujen perusteella hevosenlanta sopii hyvin energiantuotannon tukipolttoaineeksi. Pian koepoltot alkavat myös Fortumin Järvenpään voimalaitoksella, jonka kaltainen biopolttolaitos voi käyttää hevosenlantaa polttoaineena.

Suomessa vuosittain syntyvän kuivikelannan energiasisällöksi on arvioitu 500 gigawattituntia. Fortumin Järvenpään biovoimalaitos käyttää vuosittain suurin piirtein samansuuruisen määrän biopolttoaineista. Kolme hevosta tuottaa vuoden aikana lantamäärään, jonka energiasisältö vastaa yhden omakotitalon vuotuista lämpöenergian kulutusta.

Tulosta

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kommentit

Heppojen määrät

Mistä mahtaa olla nuo Ruotsin ja Puolan luvut otettu? Ainakin The Guardianin mukaan hevosia olisi Ruotsissa noin 230 000 kpl ja Puolassa noin 280 000. Suomessa sen sijaan luku olisi 74 000 kpl.

- ke marrask. 25 20:16:00 2015